top of page
00:00 / 03:24
00:00 / 03:43

BRAK SA KANADSKIM USELJENIKOM

PITANJE 1:

Ja sam iz Batočine a momak sa kojim sam u vezi, živi i radi u Torontu. Mi bi smo želeli da budemo zajedno što pre. Čuli smo, da ako bi se venčali, procedura sponzorstva za moj odlazak u Kanadu bi trajala tri i više godina. Na internet forumima su me savetovali da zatrazim turističku vizu ali da se u pozivnom pismu moj momak predstavi kao prijatelj. Navodno, tako ću brže ući u Kanadu a kada sam već tamo, venčali bi se i ja bih ostala. Da li je moj plan dobar?

Odgovor:

Apsolutno NE!!! Informacije koje ste dobili na internet forumima su potpuno pogrešne. Ukoliko bi iste sledili prekršili bi ste zakon i snosili posledice.


Prvo što ne bi smeli nikako da uradite je da lažete i da prikrivate informacije. Svako ponašanje u suprotnom smeru vodi Vas ka odbijanju od tražene vize i ka eventualnoj kazni.


Kod bilo koje aplikacije za vizu, morate podneti validnu dokumentaciju i iskreno obrazlagati činjenično stanje. Ako tražite turističku vizu, te ako Vam pozivno pismo upućuje Vaš momak, on se kao takav mora i predstaviti i navesti prave razloge za Vašu posetu. Službenici kanadskih imigracionih vlasti koji obrađuju Vaš zahtev će proceniti da li ispunjavate uslove za dobijanje turističke vize (a kako je to već detaljno obrazloženo u odeljku o posetilačkim vizama na Internet portalu Novina) i saglasno toj proceni, odobriti ili odbiti Vašu aplikaciju.


Druga informacija koju ste dobili na forumima, da postupak sponzorisanja traje 3 i više godina je takođe pogrešna. Postupak sponzorisanja najbliže rodbine (supružnika, vanbračnog partnera (common law), odnosno partnera (conjugal relationship) van Kanade, je najbrži postupak pred Ministarstvom za državljanstvo, imigraciju i multikulturalizam i traje u proseku od 2 do 5 meseci. Ukoliko se takav postupak vodi unutar Kanade, rokovi su duži.

Savet:

Ako planirate ozbiljnu vezu sa Vašim momkom iz Kanade, onda se venčajte i tražite useljeničku vizu u okviru programa sponzorstva. Nemojte pokušavati da na osnovu lažnih informacija dobijete posetilačku vizu.

PITANJE 2:

Ja zivim u Kanadi već 5 godina. Nisam bila do sada u braku i nemam dece. Nedavno, prilikom boravka u Beogradu, upoznala sam jednog mladića. U početku smo izlazili zajedno i bili u širem društvu prijatelja s obe strane. Nakon toga smo počeli da se viđamo samo on i ja, bez pratnje zajedničkih prijatelja. Veoma brzo smo zaključili da imamo dosta zajedničkog. Iako je on stariji od mene 7 godina, polja interesovanja su nam slična, pogledi na život takođe. On je završio srednju hemijsku školu i radi u Petrohemiji Pančevo. Živi sa roditeljima i sestrom u Pančevu.


Tokom mog boravka u Beogradu, proveli smo zajedno 20 prelepih dana. Ja sam se onda vratila za Toronto a on je ostao u Pančevu. Od tada “visimo” na Skype”-u i viberu non-stop. Pošto smo shvatili da ne možemo jedno bez drugog, želela bih da ga “dovedem” u Toronto, najpre da vidi kakva je Kanada zemlja a nakon toga, ako mu se dopadne, da ostane. Da li je to moguće?

Odgovor:

DA, moguće je teorijski da Vaš momak dođe u posetu Vama i provede neko vreme u Kanadi. Međutim, da li će dobiti posetilačku vizu zavisi od puno faktora:

-          Od objektivnosti i uverljivosti razloga za posetu;

-          Od verodostojnosti dokumentacije koju prilaze uz aplikaciju za posetilačku vizu;

-          Od iskrenosti na razgovoru sa imigracionim službenikom;

-          Od stabilnosti njegovog radnog mesta i ozbiljnosti poslova koje obavlja;

-          Od njegove porodične i materijalne situacije;

-          Od njegove iskrene namere da će se po isteku posetilačke vize vratiti nazad;

-          Od hronologije njegovih dosadašnjih putovanja;

-          Od Vasih materijalnih mogućnosti da ga ugostite;

-          Od Vaše iskrenosti u podržavanju “bona fide” posete Vašeg momak.

Savet:

Ako bude odobrena posetilačka viza Vašem momku, preporučujem da se pridržava rokova isteka vize i termina koje je naveo u aplikaciji, te da se po isteku vize vrati nazad u Srbiju. Tokom posete Vaš momak ce moći da vidi kakva je zemlja Kanada i da zaključi da li želi da živi tamo ili ne. I vas dvoje će te se bliže upoznati za to vreme, pa će te moći da odlučite da li Vašu vezu da podignete na viši nivo, odnosno da sklopite brak. Nakon toga bi mogli da spozorišete Vašeg momka za useljeničku vizu.

PITANJE 3:

Kanadski sam državljanin i živim u Whitbi-u, Ontario. Želim da se venčam sa devojkom iz Niša i da je “dovedem” u Kanadu, ali nisam u mogućnosti da putujem u Srbiju, zbog prezauzetosti na radnom mestu. Kako da sklopimo brak u ovakvoj situaciji?

Odgovor:

U najvećem broju slučajeva brakovi se sklapaju pred nadležnim matičnim službama a u prisustvu budućih supružnika. Medjutim , postoje u mnogim zakonodavstvima i opcije zakljucenja braka preko posrednika. Ta mogucnost u Srbiji vise ne postoji. Takodje i kanadska regulativa suzava mogucnosti za priznavanjem "proxy marriages".

PITANJE 4:

Da li nakon tako zaključenog braka moja supruga može dobiti useljeničku vizu?


Odgovor:


Da bi Vaša supruga došla u Kanadu kao useljenik, morate pokrenuti postupak sponzorisanja. Međutim, kod postupka sponzorisanja supružnika sa kojim je brak sklopljen preko punomoćnika, može nastati problem tokom postupka koji se vodi pred Imigracionim vlastima Kanade, jer Kanada unazad nekoliko godina ne priznaje “proxy marriage” za postupak sponzorstva.

"Effective June 11, 2015, CIC, with one exemption for Canadian Forces members, no longer recognizes marriages conducted by proxy, telephone, fax, Internet or other similar forms where one or both parties are not physically present during the ceremony for immigration purposes".

Tokom tog postupka dokazujete da je Vaš brak “bona fide” brak, što znači da je sklopljen sa iskrenim i časnim namerama i radi trajne zajednice života a po važećim propisima Srbije. U Vašem slučaju moraćete uložiti više napora da dokažete da je brak “bona fide” s obzirom da ste isti sklopili preko punomoćnika.

PITANJE 5:

Kako se dokazuje “bona fide” brak?

Odgovor:

Dokazujete iskrenost i časnost namera putem dokumenata, izjava rođaka, prijatelja, putem pisama i razmenjenih mailova, putem telefonskih listinga, zajedničkih fotografija (ukoliko ih imate). Vašu vezu morate i opisati od njenog početka, navodeći događaje, datume i mesta koja su obeležila Vašu vezu na ovaj ili onaj način.


Pored toga što će te dokazivati “bona fide” vezu, moraćete oboje tokom postupka da pružite i detaljne personalne informacije. Ukoliko sve te informacije budu tačne a časnost veze potvrđena, odobriće Vam sponzorstvo u ime čega ćete i potpisati “Undertaking of Support” i Vaša supruga će dobiti useljeničku vizu (nakon obavljenog medicinskog pregleda i sigurnosne provere).

OBAVEŠTENJE!

U ovoj ribrici “Pitanja i Odgovori” obrađeni su virtualni primeri zahteva kandidata saglasno zakonskim propisima domaćeg i međunarodnog prava, koji su bili na snazi u trenutku prezentacije virtualnih primera. Cilj ove prezentacije je da se ukaže na ozbiljnost svakog od postupaka koji se tiču ostvarivanja i zaštite ličnih, porodičnih, naslednih i obligacionih prava fizičkih i pravnih lica u zemlji svog porekla i u zemlji svog prebivališta odnosno boravišta.


Ukoliko ste pokrenuli neki postupak pred domaćim ili stranim organima, isti će se voditi po propisima koji su bili na snazi u trenutku pokretanja postupka, uz određene izuzetke. Stoga je vrlo važno da budete upoznati sa svim izmenama propisa koji se direktno primenjuju na Vaš slučaj. U tom smislu preporučujemo da kontaktirate advokate, odnosno nadležne institucije i informišete se o najnovijim propisima.

Social networks

ZK-F

Zoran Kostic

00:00 / 02:01

Advokat / Attorney at law - Zoran M.Kostic

ADVOKATSKA KANCELARIJA

Zoran M.Kostic

Kondina 24

Beograd, 11000

Tel. +381-11-322-4456

+381-11-3340-959

Mob. +381-64-216-8789

e-mail. kostic_zoran@hotmail.com

DELOKRUG ANGAZOVANJA

- Pitanja nasledstva u zemlji i inostranstvu

- Restistucije(povracaj oduzete imovine)

- Razvod braka u zemlji i inostranstvu

- Pravno uredjenje Izdrzavanja supruznika, dece

- Priznanje i izvrsenje stranih sudskih odluka

- Priznanje i izvrsenje domacih sudskih odluka u inostranstvu

- Zastupanje pred medjunarodnim sudovima- Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

- Analiza strukovnih profila saglasno domacem zakonu o radu, zakonu o obrazovanju, Nomenklaturi zanimanja i sistematizaciji radnih mesta i usaglasavanje istih sa normativima za priznavanje kvalifikacija u stranim zemljama

- Uporedno pravni pregled kolizionih normi u oblasti rada i radnih odnosa, braka i porodice, priznanja i izvrsenja stranih sudskih i arbitraznih odluka, privrednih i ekonomskih odnosa

- Pravni saveti i instrukcije u domenu Medjunarodnog privatnog i Medjunarodnog poslovnog prava

- Zastupanja pred domacim sudovima i upravnim organima

- Zastupanje pred medjunarodnim izabranim sudovima i arbitrazama

Povezivanje srpskih i kanadskih firmi / otpocinjanje biznisa - Kanadski poslovni servis

Registracija firmi, predstavnistva u Kanadi/ Srbiji

Provera Boniteta domacih/stranih firmi

Kupovina nekretnina u Kanadi/ Srbiji/ Americi

Resavanje sporova domacih i stranih firmi

Zakljucivanje svih vrsta Medjunarodnih ugovora i pracenje njihovog izvrsenja

Interesting Facts about Canada

Obavestenje o promenama propisa u 

by Kostic Zoran | 1 comment

Programi / Bodovni sistem

by Kostic Zoran | 5 comments

Kanada zamlja po meri coveka

by Kostic Zoran | 0 comments

Imigraciona politika

by Kostic Zoran | 2 comments

Recent Photos

Newest Members

Upcoming Events - Seminari i pravne konsultacije u Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Kitcheneru, Torontu- Pozovite i zakazite svoj termin

bottom of page