top of page
00:00 / 02:01
00:00 / 00:33
00:00 / 02:03
00:00 / 03:55

Pravna pitanja na relaciji Srbija - Kanada- Evropa

U tekstovima koje cete pratiti u ovoj rubrici, elaboriracu pravne teme kroz prakticne primere iz zivotnih situacija lica koja zive u inostranstvu a imaju veze sa domovinom.

 Tu cete naci odgovore na pitanja koja su vezana za kolizione pravne norme iz oblasti Medjunarodnog privatnog i poslovnog prava, Naslednog , Porodicnog, Gradjanskog , Upravnog i Krivicnog prava.

 Saznacete kako mozete povratiti imovinu koja vam je oduzeta/nacionalizovana, konfiskovana,eksproprisan/ u domovini, kako da regulisete vrsenje roditeljskih prava, placanje alimentacije, kako da regulisete nasledstvo, kako da kupite ili prodate stan, kucu ili neku drugu imovinu u domovini, koje ugovore da sklopite , kako da otpocnete biznis u domovini, i kako da resite mnoga druga pravna pitanja na relaciji Srbija – Kanada.

Sve vase sugestije, razmisljanja, pitanja mozete uputiti direktno mojoj kancelariji, na adresu:

Advokatska kancelarija Zoran M.Kostic

 Kondina 24

Beograd, 11000

Tel. + 381-11-322-4456

+ 381-64-216-8789

E-mail. kostic_zoran@hotmail.com

Buduce nasledstvo u Francuskoj

PITANJE:


Buduce nasledsto u Francuskoj

Postovani g-dine Kosticu,

Zeleo bih da Vas angazujem po pitanju razresenja problema oko prodaje nepokretnosti, koje imam sa mojom polusestrom iz Francuske. Predmetna nepokretnost delom pripada nasem zajednickom ocu I nalazi se u Francuskoj.

Notar iz Francuske je od mene trazio da potpisem Punomocje kojim, u svojstvu Davaoca Punomocja imenujem, kao svoje punomocnike za prodaju nepokretnosti, svog oca Marka Markovica sa prebivalistem u Parizu, i/ili moju macehu Svetlanu Markovic i/ili bilo kog zaposlenog kod gospodina Clauda, notara u Parizu, da u moje ime I za moj racun, ucestvuju (izvrse) prodaju nepokretnosti u Parizu, ukupne povrsine 3.624 m2, i to: stambene kuce koja se sastoji od - u prizemlju (terase, dnevne sobe sa kaminom, kupatila i toaleta sa kadom i tus kabinom, kuhinje sa malom trpezarijom, velike trpezarije); - na spratu (sobe, sobe u potkrovlju, druge sobe); - vesernice i kotlarnice sa rezervoarom za gas; pomocnih prostorija i garaze; - dvorista.

U predlozenom tekstu Punomocja se navodi da predmetna nepokretnost predstavlja poklon medju zivima, kao buduce nasledstvo u vidu apsolutnog prava svojine gospodina i gospodje Markovic,odnosno, mog oca i macehe, u korist moje polusestre Gabriele Markovic,navedene kao prodavca nepokretnosti, koja je sve prihvatila na osnovu akta potpisanog kod notara u Parizu, te se dalje navodi u tekstu Punomocja, da JA, “u svojstvu pretpostavljenog nuznog naslednika ,svog oca, Marka Markovica,, primam k znanju navedeni akt i dajem bezuslovni pristanak planiranoj prodaji u skladu sa clanom 924-4, stav 2 Gradjanskog zakonika (Code Civil), kako bi se ONEMOGUCILO sprovodjenje jednake raspodele nasledstva ili zahteva predvidjenog prvim stavom ovog clana protiv kupca, trecih vlasnika prodatih nepokretnosti i kako bi oni stekli nepovredivo vlasnistvo nad tim nepokretnostima, sve to pod izricitim uslovom da su se nasledstva odrekli svi nuzni naslednici”.

S’postovanjem,

Stevan Markovic

ODGOVOR:

Punomocje koje Vam je dostavljeno na potpisivanje je neprecizno i ne sadrzi materjalnopravne ni formalnopravne elemente da bi bilo validno.

Kao prvo, ono ne sadrzi oznacenje Punomocnika, tj lica na koje se prenosi ovlascenje (ime, prezime, licni podaci, tacna adresa).

Kao drugo, ovim punomocjem, postoji vise lica koja su oznacena u svojstvu Punomocnika, sto je apsolutno pravno nemoguce (nezakonito) resenje, jer bi se onda postavilo pitanje ko je zapravo stvarni Punomocnik za prodaju navedene nepokretnosti, odnosno koje lice je ovlasceno da potpise Ugovor i/ili predugovor o prodaji, kao i koje lice je ovlasceno da na osnovu Ugovora o prodaji primi isplatu kupoprodajne cene.

Kao trece, apsolutno je pravno nemoguce (nezakonito) resenje oznaciti u tekstu punomocja, da se u svojstvu Punomocnika moze pojaviti “bilo koje zaposleno lice” kod gospodina Clauda, notara u Parizu.

Punomocje mora da sadrzi precizno odredjenje lica(Punomocnika) na koje se prenose odredjena ovlascenja.

Takodje, forma Punomocja je neugledna (ne zna se da li je na memorandumu Notara ili je pak slobodna forma, koju tek naknadno treba urediti). Forma Punomocja, cije je sadrzina prenos svih aposlutnih ovlascenja davaoca punomocja (kao sto je naznaceno “u ime i za racun” davaoca punomocja) je uvek (bez izuzetka) u pismenoj formi, a s obzirom na njegov medjunarodni elemenat (sastavljen na jeziku koji nije maternji jezik davaoca punomocja i s obzirom da se dejstvo punomocja ostvaruje van maticne drzave) zahteva se, pored pismene forme, i overa istog.

Isto tako, predmetnim Punomocjem ne moze se zahtevati da Vi potpisete takvo Punomocje direktno na francuskom jeziku, jer Vi ne poznajete taj jezik, a postupak potpisivanja Punomocja za odredjene pravne radnje u inostranstvu, kao i overe istih je regulisan Medjunarodnim konvencijama i bilateralnim sporazumima.

Da bi jedna javna isprava i/ili privatna isprava (kao sto je Punomocje) mogla biti punovazno upotrebljena izvan drzave u kojoj je izdata (dakle, da bi takva isprava mogla da proizvede dejstvo u Francuskoj, s obzirom da je izdaje-potpisuje srpski drzavljanin) ona mora da prodje odredjenu proceduru legalizacije kojom se potvrdjuje verodostojnost potpisa potpisnika isprave i autenticnost pecata stavljenog na ispravu.

U postupku legalizacije, tzv. unutrasnju legalizaciju vrse organi drzave u kojoj je isprava izdata (u Srbiji sud, a od 1. spetembra 2014 godine, javni beleznik-notar), a tzv. medjunarodnu legalizaciju vrse organi drzave u kojoj isprava treba da bude sacinjena.

Republika Srbija ima zakljucen bilateralni sporazum sa Francuskom (Konvencija o izdavanju isprava o licnom stanju i o oslobodjenju od legalizacije od 29.10.1969 godine) kojim je predvidjen minimum potrebe legalizacije javnih i/ili privatnih isprava. Naime, prema clanu 5. Konvencije dovoljno je da je domaca javna isprava snabdevena sluzbenim pecatom organa i potpisom ovlascenog lica. Isto vazi za prevod isprave koji je dovoljno da overi ovlasceni sudski tumac. Nikakva druga nadovera ili stavljanje "apostila" nisu potrebni. Medjutim, u praksi se desava da i kod pune i delimicne legalizacije, stranka mora dva puta da dolazi u sud - prvi put da overi domacu ispravu, a drugi put da overi prevod te isprave zajedno sa prvobitno stavljenom klauzulom overe.

Nadalje, na osnovu izvrsenog uvida u sadrzinu predmetnog Punomocja, Vi ovim Punomocjem navodno ovlascujete svog oca i/ili macehu i/ili bilo kog zaposlenog kod gospodina Clauda, notara iz Pariza da izvrse prodaju, a da oni nisu vlasnici nepokretnosti, niti ste Vi vlasnik iste, te bi zapravo ovo Punomocje, u svojstvu davaoca punomocja trebalo u stvari da potpise gospodja Gabriela Markovic, Vasa polusestra, kao vlasnik nepokretnosti.

Na strani 2, pasus 4 predmetnog Punomocja trazi se od Vas da se odreknete podnosenja zahteva u vezi nuznog dela, prema buducim kupcima nepokretnosti a da pri tom nije dato razumno tumacenje kakvu zastitu uzivate za slucaj povrede nuznog dela.

Naime, ne moze se niti jednim aktom unapred traziti od zakonskog naslednika (koji uziva pravo na isticanje zahteva na nuzni deo) odricanje od isticanja ovog zahteva, jer bi ono bilo nistavo.

Nuzni naslednik moze se odreci prava na nuzni deo tek nakon smrti ostavioca i tek u slucaju da je pozvan na nasledje, odnosno da je pokrenut ostavinski postupak. Naravno, clan 924-4, stav 2 Gradjanskog zakonika (Code Civil): “Lorsque, au jour de la donation ou postérieurement, le donateur et tous les héritiers réservataires présomptifs ont consenti à l'aliénation du bien donné, aucun héritier réservataire, même né après que le consentement de tous les héritiers intéressés a été recueilli, ne peut exercer l'action contre les tiers détenteurs. S'agissant des biens légués, cette action ne peut plus être exercée lorsque les héritiers réservataires ont consenti à l'aliénation”, na koji se poziva gospodin Claude, notar iz Pariza, se odnosi na zastitu prava trecih lica (kupaca nepokretnosti) ali se postavlja pitanje ako Vi date takvu saglasnost, kako cete zastititi svoje pravo na nuzni deo? Ukoliko bi se nakon otvaranja nasledstva, ustanovilo da iza ostavioca, Vaseg oca ne postoji nikakva zaostavstina iz koje bi se namirili nuzni naslednici, to onda dalje upucuje na vodjenje sudskog spora u Francuskoj a s obzirom da Vi zivite u Srbiji, vodjenje takvog sudskog spora bi iziskivalo velike materijalne troskove i dosta vremena.

Takodje se predmetnim Punomocjem trazi da date saglasnost za prodaju nepokretnosti za koju ne znate da li uopste postoji, niti Vam je pak prezentiran validan dokaz o tome ko je vlasnik te nepokretnosti, sto u ovom slucaju podrazumeva stavljanje na uvid Predugovora o prodaji predmetne nepokretnosti, potom Ugovora o prodaji nepokretnosti i Izvod iz zemljisne knjige u koju je upisana predmetna nepokretnost. Isto tako, potrebno je prezentovati pravni osnov(Ugovor o poklonu) vlasnistva nad nepokretninom gospodje Gabriele Markovic, Vase polusestre.

S obzirom da je Vasa polusestra u komunikaciji sa Vama isticala da bi zelela da Vam isplati ¼ kupoprodajne cene od prodate nepokretnosti, a nakon izvrsene prodaje, vazno je rastumaciti na koji nacin i po kom osnovu bi to ucinila, kao i u kom tacnom iznosu? Da li bi se to tretiralo kao njen poklon ucinjen Vama, svom polubratu ili bi pak to bio poklon Vaseg oca ucinjen Vama?

Saglasno pozitivnim propisima Francuske a i drugih razvijenih zemalja sveta, ne moze se unapred – pre smrti ostavioca raspodeljivati nuzni deo, medjutim Ugovorom o poklonu ili pak Ugovorom o raspodeli imovine za zivota ostavioca, moglo bi se to pitanje resiti na zadovoljavajuci nacin i za Vas i za Vasu polusestru a kako to preciznije odredjuje Odeljak VII, od clana 1075 do clana 1080 Gradjanskog zakonika (Code Civil).

U Beogradu,

Dana 26.08.2014 godine

Advokat Zoran M.Kostic

Postovani g-dine Markovicu,

U prilogu Vam dostavljam Podnesak koji upucujemo Notaru u Parizu u vezi razresenja nesporazuma po pitanju Punomocja koje Vam je poslato.

________________

Bureau d’avocat

Zoran M. Kostić 

KOSTIĆ

Kosovska 15, 11000 

Kosovska 15/1

Tel. +381- 11 -322 -44 -56

Mob. +381- 64 -216 -87 -89

E-mail. kostic_zoran@hotmail.com

Cachet: Avocat Zoran M.

Belgrade, Kosovska

Me Jean – Philippe Claude

Notaire Associé

St. Germain, Paris

France

Ref. Markovic

SUJET: Vente de bien immobilier acquis par Contrat de donation

Cher M. Claude,

Nous vous adressons cette lettre au nom de notre client, M. Steve MARKOVIC, né le 02.04.1968 à Belgrade, République de Serbie, adresse de domicile: xx, rue Makedonska, commune Stari Grad, Belgrade, qui nous a engagé au sujet de procédure juridique de vente envisagée du bien immobilier - immeuble situé dans la commune de Paris, France, d’une superficie totale de 3.624 m2, dont le propriétaire est sa demi-soeur, Mme Gabriele MARKOVIC de France, domiciliée à l’adresse: xxxx rue St. Antoine , Paris.

Conformément aux informations dont nous disposons, on a demandé le 05.06.2014 à notre client, M. Steve MARKOVIC, de signer une Procuration par laquelle il constitue, en sa qualité de mandant, pour ses mandataires chargés de la vente de l’immeuble, Monsieur Marko MARKOVIC, demeurant à Paris, et/ou Madame Svetlana Kitic (MARKOVIC), demeurant à Paris, et/ou un des employés de votre bureau, pour intervenir, au nom et pour le compte de notre client, M. MARKOVIC, à un acte de vente du bien immobilier - immeuble situé dans la commune de Paris, d’une superficie totale de 3.624 m2, comprenant: une maison d’habitation comprenant - au rez-de-chaussée: véranda, séjour avec cheminée, salle de bain et toilette avec baignoire et douche, cuisine avec coin repas, salle à manger spacieuse); - à l’étage: chambres, chambres palières, autres chambres); - buanderie et chaufferie avec citerne à gaz; dépendances et garage; - cour.

Dans le texte proposé de la procuration, on expose que la vente du bien immobilier en question représente “une donation entre vifs en avancement d’hoirie de la propriété absolue, par Monsieur Marko et Madame Svetlana MARKOVIC, , au profit de Madame Gabriele MARKOVIC, sa demi-sœur (de Steve MARKOVIC), vendeur susnommée du bien immobilier, qui a tout accepté aux termes d’un acte reçu par Me MAROCCO, notaire à Paris” ; on expose par la suite dans le texte de la procuration que Monsieur Steve MARKOVIC, “en sa qualité d’héritier réservataire présomptif de Monsieur Marko MARKOVIC, son père, prend connaissance dudit acte et donne son consentement pur et simple à la vente projetée, dans les termes de l’article 924-4, alinéa 2, du Code Civil, afin que l’ACTION EN REDUCTION ou revendication instituée par le premier alinéa du même article ne puisse être exercée contre l’acquéreur et les tiers détenteurs des biens immobiliers vendus, et que ceux-ci obtiennent la propriété incommutable desdits biens, ceci à condition expresse que l’ensemble des héritiers réservataires y aient renoncés".

En effet, le texte de la Procuration produite à notre client, Monsieur Steve MARKOVIC, pour être signée, est imprécis et ne comprend pas les éléments matériaux, formels et juridiques qui font une procuration valide. Premièrement, il manque l’identification complète du mandataire, c’est-à-dire de la personne qui reçoit le mandat (nom, prénom, renseignements personnels, adresse de domicile). Deuxièmement, la procuration produite désigne plusieurs personnes en leur qualité de Mandataire, ce qui est absolument impossible (voir illégal) du point de vue juridique, car on arrive ainsi dans une situation à se demander qui est effectivement Vendeur dudit bien immobilier, autrement dit quel personne est effectivement autorisée à signer le Contrat et/ou le Contrat préliminaire de vente, et aussi quel personne est autorisée aux termes du Contrat de vente de recevoir le montant de vente contracté. Et troisièmement, il est également absolument impossible (illégal) du point de vue juridique de citer dans le texte qu’en qualité de Mandataire peut être désignée "toute personne employée dans le bureau de notaire" de Monsieur CLAUDE. La procuration doit constituer précisément la personne qui reçoit le mandat et des autorisations correspondantes.

De même, la forme de la procuration est inadéquate (on ne peut distinguer si elle est rédigée sur un mémorandum du notaire ou s’il s’agit d’une forme libre qui sera arrangée ultérieurement). La forme d’une procuration, dont le contenu représente le transfert des autorisations absolues du mandant (en accord avec la désignation "au nom et pour le compte" du mandant) est toujours (et sans exception) en forme écrite, et vu l’élément international (rédigée en langue qui n’est pas la langue maternelle du mandant et étant donné que l’effet de la procuration sera réalisé à l’étranger, et non dans le pays d’origine du mandant) elle doit comporter un cachet de vérification correspondant.

Egalement, on ne peut pas demander à Monsieur Steve MARKOVIC de signer directement un texte de procuration pareil rédigé en français car il ne parle pas la langue, et la procédure de signature de la Procuration pour des actes juridiques spécifiques à l’étranger, ainsi que la vérification de ces procurations, est réglée par les Conventions Internationales et des accords bilatéraux. Pour qu’un document publique et/ou personnel (comme une procuration) puisse être validement utilisé hors l’état d’issue (autrement dit, pour qu’un document pareil puisse produire effet en France, étant donné qu’il est issu - signé par une personne de nationalité serbe), il doit passer une procédure de légalisation correspondante qui atteste l’authenticité de la signature du signataire du document et du sceau apposé. La procédure de légalisation, appelée légalisation interne, est effectuée par les autorités de l’état qui délivre le document (en Serbie ce sont les tribunaux, ou les notaires publiques à partir du 1 septembre de cette année-2014), alors que la légalisation internationale est effectuée par les autorités de l’état dans laquelle le document est rédigé. La République de Serbie et la France ont conclu une convention bilatérale (Convention sur l’issue des documents d’état civil et d’exemption de légalisation du 29 octobre 1969) prévoyant un minimum de légalisation des documents publiques et/ou personnels. En effet, l’article 5 de la Convention précise qu’il suffit que le document publique national soit muni du sceau officiel de l’autorité compétente et de la signature de l’officier compétent. Il en est de même pour les traductions des documents, qui doivent être vérifiées par le sceau d’un traducteur officiel. Aucune vérification complémentaire ou apposition d’une apostille ne sont requis. Il arrive toutefois que la partie intéressé soit obligée de passer à deux reprises dans le tribunal - une première fois pour légaliser le document national, et une seconde fois pour légaliser la traduction de ce document ensemble avec le premier sceau de légalisation.

Ensuite, selon le texte de ladite Procuration, Monsieur Steve MARKOVIC donnerait pouvoir à son père, Monsieur Marko MARKOVIC, et/ou à sa belle-mère, Svetlana (Kitic)MARKOVIC, ou tout employé chez Monsieur Claude, de procéder à la vente d’un bien immobilier dont ils ne sont pas propriétaires, ni eux ni Monsieur Steve MARKOVIC, donc cette Procuration devrait être signée, en sa qualité de mandant, par Madame Gabriele MARKOVIC, qui est propriétaire de l’immeuble.

A la page 2, alinéa 4 de ladite Procuration, on demande à Monsieur Steve MARKOVIC de renoncer à agir en revendication concernant la réserve héréditaire à l’encontre des acquéreurs futurs du bien immobilier, mais sans pour autant donner une explication raisonnable de la protection dont bénéficierait Monsieur Steve MARKOVIC. En effet, il n’y a aucun acte qui prévoit de demander à un héritier légitime (qui bénéficie du droit de revendiquer la réserve héréditaire) de renoncer à agir en revendication, et cette action ne serait pas valide. Un héritier réservataire peut renier son droit à la partie réservée seulement après la mort du donateur et seulement s’il est convoqué à la succession, c’est-à-dire au moment de l’ouverture de la succession. Evidemment, l’article 924-4, alinéa 2 du Code Civil: “Lorsque, au jour de la donation ou postérieurement, le donateur et tous les héritiers réservataires présomptifs ont consenti à l'aliénation du bien donné, aucun héritier réservataire, même né après que le consentement de tous les héritiers intéressés a été recueilli, ne peut exercer l'action contre les tiers détenteurs. S'agissant des biens légués, cette action ne peut plus être exercée lorsque les héritiers réservataires ont consenti à l'aliénation”, auquel vous vous référez, se rapporte à la protection des droits des tiers (acquéreurs du bien immobilier), mais la question qui se pose est, si Monsieur Steve MARKOVIC donne un consentement pareil, comment va-t-il protéger son droit à la réserve héréditaire? Si une fois la procédure de succession entamée, on constatait qu’il n’y a aucune succession derrière le donateur, Monsieur Marko MARKOVIC, pour acquitter les héritiers réservataires présomptifs, ceci mènerait à un litige devant les Tribunaux en France qui, vu que Monsieur Steve MARKOVIC a domicile en Serbie, entraînerait des frais matériaux et une dépense de temps considérables pour mon client.

De même, dans ladite Procuration on demande à Monsieur Steve MARKOVIC de donner son consentement à la vente d’un bien immobilier dont il ignore l’existence avec certitude, et sans lui avoir présenté de preuve valide concernant le propriétaire effectif dudit bien immobilier. Donc, la procédure logique dans le cas où vous demandez à une personne (Monsieur Steve MARKOVIC, dans ce cas particulier) de donner son consentement à procéder en son nom et pour son compte à certains actes juridiques, est de lui présenter toutes les informations concernant ledit consentement, ce qui dans ce cas particulier sous-entend de présenter le Contrat préliminaire de vente dudit bien immobilier, ensuite du Contrat de vente du bien immobilier et de l’Extrait du Cadastre d’enregistrement dudit bien immobilier. Il est également nécessaire de présenter le fondement juridique autorisant Madame Gabriele MARKOVIC à procéder à la vente dudit bien immobilier, c’est-à-dire le Contrat de donation dans ce cas particulier. Ce n’est qu’après avoir examiné la documentation citée qu’on peut s’attendre à obtenir le consentement sollicité (à condition que ladite documentation soit valide du point de vue juridique et que le texte de la Procuration soit modifié).

Il est également très important de noter que notre client, Monsieur Steve MARKOVIC, ne désire pas empêcher la vente dudit bien immobilier, ni troubler les relations familiales. Au contraire, l’intention de Monsieur Steve MARKOVIC est d’aboutir à la vente dudit bien immobilier, mais dans une procédure ouverte et juridiquement régulière.

C’est dans cet esprit que nous vous adressons cette lettre pour demander à Vous et à Madame Gabriele MARKOVIC de nous fournir plus de détails concernant tous les faits en rapport avec le Contrat de vente du bien immobilier et le Contrat de donation (et de nous remettre les copies de ces contrats, si possible), et aussi de nous faire connaître les détails concernant les autres biens immobiliers faisant le patrimoine de ‘de cuius’ (ou du futur donateur éventuel, Monsieur Marko MARKOVIC), ainsi que des options qui sont à la disposition de Monsieur Steve MARKOVIC pour obtenir une indemnité dans le cas où son droit à la réserve héréditaire serait violé.

Vu que Madame Gabriele MARKOVIC a souligné, dans sa communication avec son demi-frère, Monsieur Steve MARKOVIC, qu’elle désire lui payer ¼ du prix de vente du bien immobilier, une fois la vente réalisée, je Vous prie de bien vouloir nous expliquer de quel manière et sur base de quoi cela serait fait, et dans quel montant précis? Est-ce que cela serait traité comme donation de Madame Gabriele MARKOVIĆ à son demi-frère, Monsieur Steve MARKOVIĆ, ou comme donation du père, Monsieur Marko MARKOVIĆ, à son fils, Monsieur Steve MARKOVIĆ?

Conformément au droit positif en France et dans d’autres pays développés du monde, on ne peut pas diviser la réserve héréditaire à l’avance, c’est-à-dire avant la mort du donateur. Toutefois, par Contrat de donation ou Contrat de donation entre vifs en avancement d’hoirie, c’est une question qui pourrait être résolue d’une manière satisfaisante pour les deux parties, Madame Gabriele MARKOVIC et Monsieur Steve MARKOVIC, conformément aux dispositions du Chapitre VII, articles 1075 à 1080 du Code Civil.

Dans l’intention d’aboutir à une solution raisonnable et légale de cette question contestable, nous vous adressons cette lettre et attendons vos propositions, commentaires, remarques et suggestions, que vous pouvez nous envoyer par poste (à l’adresse de notre bureau et/ou notre client) et/ou par courriel à l’adresse de notre bureau (kostic_zoran@hotmail.com) et/ou à l’adresse e-mail de notre client.

Veuillez noter que cet avis vous est remis dans sa version originale en serbe et suivi d’une traduction en français effectuée par un traducteur officiel. Nous vous informons aussi que nous avons envoyé un avis semblable à Madame Gabriele MARKOVIC, dans le but de soutenir d’une manière constructive la réalisation de la vente dudit bien immobilier et dans l’esprit des principes juridiques du Code Civil.

Veuillez recevoir, Monsieur, l’assurance de nos sentiments respectueux.

A Belgrade,

le 21.08.2014 godine

                                                                                            _ (cachet et signature de sa propre main)___     

Me Zoran M. Kostić

No. du registre des traductions: 178 / 14                                                          Nombre de pages:  4            

Le soussigné traducteur officiel confirme de sa signature et de son sceau que la présente traduction correspond en tout au document original rédigé en langue serbe, dont la copie est jointe en annexe.

Traducteur assermenté auprès du Tribunal de Novi Sad, acte no. 740-06-00134/95-18 du 17.10.1995.

Date: 01.09.2014                       

Testamentalno raspolaganje

Social networks

Advokat / Attorney at law - Zoran M.Kostic

ADVOKATSKA KANCELARIJA

Zoran M.Kostic

Kondina 24

Beograd, 11000

Tel. +381-11-322-4456

+381-11-3340-959

Mob. +381-64-216-8789

e-mail. kostic_zoran@hotmail.com

DELOKRUG ANGAZOVANJA

- Pitanja nasledstva u zemlji i inostranstvu

- Restistucije(povracaj oduzete imovine)

- Razvod braka u zemlji i inostranstvu

- Pravno uredjenje Izdrzavanja supruznika, dece

- Priznanje i izvrsenje stranih sudskih odluka

- Priznanje i izvrsenje domacih sudskih odluka u inostranstvu

- Zastupanje pred medjunarodnim sudovima- Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

- Analiza strukovnih profila saglasno domacem zakonu o radu, zakonu o obrazovanju, Nomenklaturi zanimanja i sistematizaciji radnih mesta i usaglasavanje istih sa normativima za priznavanje kvalifikacija u stranim zemljama

- Uporedno pravni pregled kolizionih normi u oblasti rada i radnih odnosa, braka i porodice, priznanja i izvrsenja stranih sudskih i arbitraznih odluka, privrednih i ekonomskih odnosa

- Pravni saveti i instrukcije u domenu Medjunarodnog privatnog i Medjunarodnog poslovnog prava

- Zastupanja pred domacim sudovima i upravnim organima

- Zastupanje pred medjunarodnim izabranim sudovima i arbitrazama

Povezivanje srpskih i kanadskih firmi / otpocinjanje biznisa - Kanadski poslovni servis

Registracija firmi, predstavnistva u Kanadi/ Srbiji

Provera Boniteta domacih/stranih firmi

Kupovina nekretnina u Kanadi/ Srbiji/ Americi

Resavanje sporova domacih i stranih firmi

Zakljucivanje svih vrsta Medjunarodnih ugovora i pracenje njihovog izvrsenja

Interesting Facts about Canada

Obavestenje o promenama propisa u 

by Kostic Zoran | 1 comment

Programi / Bodovni sistem

by Kostic Zoran | 5 comments

Kanada zamlja po meri coveka

by Kostic Zoran | 0 comments

Imigraciona politika

by Kostic Zoran | 2 comments

Recent Photos

Newest Members

Upcoming Events - Seminari i pravne konsultacije u Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Kitcheneru, Torontu- Pozovite i zakazite svoj termin

bottom of page