top of page

KANADA-VIZE-NAJNOVIJE VESTI

Kanada uvodi nove mere za ugrožene pojedince

Zaštita ljudi od zlostavljanja i nasilja i spajanja porodica

31. maj 2019. - Winnipeg, MB

Svaki radnik u Kanadi ima pravo na sigurno i zdravo radno okruženje u kojem se poštuju njegova prava.

Neki radnici, migranti koji imaju kanadske radne dozvole, često su žrtve maltretiranja-ucena od strane poslodavaca i to ne smeju prijavljivati, bojeći se kazne na radnom mjestu, kao i straha od gubitka posla a samim tim I radne dozvole.

Počevši od 4. juna 2019. godine, radnici migranti koji imaju radnu dozvolu specifičnu za određenog poslodavca u Kanadi i koji su u nekoj od situacija zlostavljanja, moći će da se prijave za otvorenu radnu dozvolu. To će omogućiti tim radnicima migrantima da odmah napuste tog poslodavca, zadrže svoj status i pronađu drugi posao a kanadsku vizu neće izgubiti.

Takođe, počevši od 26. jula 2019. godine, novodošle osobe koje su doživele nasilje u porodici moći će da podnesu zahtev za privremenu boravišnu dozvolu koja će im omogućiti status legalne imigracije u Kanadi i uključiti radnu dozvolu i zdravstvenu zaštitu.

Pored toga, ubrzace se i proces za one koji se nalaze u “hitnim” situacijama nasilja u porodici i koji se prijavljuju za stalni boravak po osnovu humanitarnih i suosećajnih razloga.

Jos jedna promena propisa je jako bitna:

Međutim od 9. septembra 2019. godine, pokrenće se dvogodišnji pilot projekat u kojem će osoba (izbeglice, kojima je dodeljena izbjeglička zaštita u Kanadi ili lice koje je bilo sponzorisano kao supružnik, partner ili izdržavano dete), sada moći biti sponsor neprijavljenog člana uže porodice.

Quotes

“Newcomers who failed to declare immediate family members as they first came to Canada were barred from sponsoring them. Today, we right that wrong. No worker should fear losing their job when they are being mistreated in their place of work. No partner should be more fearful of losing their immigration status instead of escaping abuse. Today, we say, fear no more.”

– The Honorable Ahmed Hussen, Minister of Immigration, Refugees and Citizenship

Quick facts

When an application is approved for an open work permit for a vulnerable worker, the employer will also face an employer compliance inspection. To date, more than 160 employers have been found non-compliant and received a monetary penalty and/or a ban on hiring foreign workers. Cases that involve potentially criminal behavior are referred to Canada Border Services Agency or the appropriate police force.

The expedited temporary resident permit process for victims of family violence is only available to foreign nationals in Canada who have not yet obtained their permanent residence and whose status in Canada is dependent on their abusive spouse or partner. It is not available to foreign nationals outside Canada.

The pilot project for sponsorship of previously undeclared family members will last 2 years – from September 9, 2019, to September 9, 2021. Applications that are already in process will also benefit from this pilot project.                                            

09.05.2018

Gallup’s Migrant Acceptance Index je rangirao visoko Kanadu u toleranciji prihvata novih imigranata. Pored Kanade, visoku su rangirane i Island i Novi Zeland. U ovim zemljama, imigranti najmanje osecaju nelagodnost zbog promena nastalih preseljenjem, zahvaljujuci pre svega dobrom razumevanju i paznji koju dobijaju od lokalnog stanovnistva, kao zbog organizovanosti sistema u tim zemljama.

Kanadska imigraciona politika je dosledna u realizaciji zacrtanih programa a kanadske imigracione vlasti u primeni zakonskih regulativa.

Uskoro ce biti objavljeni novi programi za lica koja zele da zive i rade u Kanadi.

12.02.2018

Kanada planira da znatno poveća broj prijema imigranata! U periodu od 2018 godine do 2020 godine, biće primljeno gotovo 1.000.000,00 useljenika!

“Minister Ahmed Hussen has labeled /on November 01,2017/“the most ambitious immigration levels in recent Canadian history. “This historic multi-year immigration levels plan will benefit all Canadians because immigrants will contribute their talents to support our economic growth and innovation, helping to keep our country at the forefront of the global economy,” stated Minister Hussen at a press conference in Toronto.”

Ovaj plan za period 2018-2020 godine bitno odstupa od dosadašnjih godišnjih planova.

Većina novih zahteva će biti procesuirana u kategoriji Ekonomskih Imigranata u nekom od preko 50 različitih programa.

U 2018-toj godini, Kvebek planira da primi 28.900,00 useljenika, ostale provincije (9) i teritorije (3), će primiti 55.000,00 useljenika, federalni programi: Skilled Workers, Skilled Traders, Canadian Experience Class će ukupno primiti 74.900,00 useljenika, federalni biznis program će odobriti 700 zahteva, posebni program (live in caregiver) će odobriti 17.000,00 zahteva a Atlantic Pilot programi 1.000,00 zahteva.

S obzirom da se većina programa jako brzo popuni, potrebno je blagovremeno izvršiti pripreme zahteva i dokumentacije saglasno kolizionim pravnim normama Međunarodnog prava (domaćih i kanadskih propisa iz oblasti rada, obrazovanja, porodičnih odnosa, krivičnih i upravnih postupaka). 

23.01.2018

Kanada je zemlja jako poželjna za život!

Relaxnews

Published Tuesday, January 23, 2018 12:23PM EST 

A new ranking that evaluated countries on everything from economic influence, power, citizenship and quality of life, has declared Switzerland the world's best country for 2018, with Canada finishing runner-up.

Here are the top 10 countries on the Best Countries 2018 list:

1. Switzerland

2. Canada

3. Germany

4. United Kingdom

5. Japan

6. Sweden

7. Australia

8. United States

9. France

10. Netherlands

Vancouver, Toronto i Calgari su među prvih pet gradova na svetu, koje bi ljudi širom sveta izabrali za nastanjenje. To istrazivanje je uradio magazin Economist u "Global Livability Report for 2017", između 140 gradova na svetu, uzimajući kao kriterijume: kvalitet života, sigurnost, stabilnost, zdravstveni sistem, obrazovanje, infrastrukturu, životnu okolinu i stepen kulture stanovništva.

24.08.2017

Saglasno "Canada's Immigration Levels Plan for 2017" Kanada nastavlja sa ispunjavanjem svojih ciljeva u Imigracionoj politici, tako da je vrlo verovatno da će u ovoj godini prihvatiti zacrtani, rekordan broj useljenika od 300.000,00 po svim programima. Ekonomski imigracioni programi čine 57% a ostatak od 43% predstavljaju ostale imigracione kategorije

Express Entry System objedinjuje tri programa: Federal Skilled Workers Class (FSWC), Federal Skilled Trades Class (FTSC), or Canadian Experience Class (CEC).

Provincijski progami su podeljeni u različite kategorije. Neki od njih su u direktnoj vezi sa Federal Express Entry sistemom a neki zasebni.

Ukupan broj programa koji je na raspolaganju potencijalnim kandidatima stalno varira, od 55 pa naviše. Uslovi za kvalifikaciju kandidata se takođe stalno menjaju, te stoga valja biti "up-dated" sa svim promenama, kako bi se blagovremeno i adekvatno odgovorilo zahtevima kanadskih imigracionih vlasti.

06.06.2017

Kako je u decembru mesecu 2016-te godine najavljivalo nadležno Ministarstvo, danas je i implementiralo promenu regulativa u Express Entry Systemu, i to tako što:

1. Kandidati koji imaju braću i sestre u Kanadi a koji su uredno regulisali svoj status, dobiće dodatne poene u kvalifikaciji (15 CRS poena).

2. Kandidati koji imaju položen test iz francuskog jezika na CLB nivou 7 ili višem a engleski na CLB nivou 4 ili nižem, dobiće 15 dodatnih poena u kvalifikaciji.

3. Kandidati koji imaju položen test iz francuskog jezika na CLB nivou 7 ili višem a engleski na CLB nivou 5 ili višem, dobiće 30 dodatnih poena u kvalifikaciji.

4. Dosadašnja obavezna registracija Job Bank Naloga postaje neobavezna.

Kanadska vlada je u prvih šest meseci ove godine, već pokazala da će uspeti da ostvari svoj plan povećanja broja prihvaćenih kandidata u Express Entry programima. Od početka 2017-te godine pa do sada je ukupno nominovano 47.876,00 ITA kandidata a u celoj prošloj godini 33.782,00 ITA kandidata. Prema iskazanom trendu, za očekivati je da će ove godine Kanada primiti najveći broj useljenika.

19.04.2017

Kanada u ovoj godini počinje da prima nove useljenike u većem broju a saglasno najavama datim krajem prošle godine!

Ovog meseca je kanadska vlada izdala 11.341,00 ITA nominacija a ukupno od početka 2017-te godine 35.973,00 što je više nego cele 2016-te godine, kada je ukupno izdato 33.782,00 ITA nominacija.

U narednim mesecima, za očekivati je da će se i dalje povećavati broj odobrenih nominacija, s obzirom na najavljene izmene propisa sa relaksiranim kriterijumima.

Ontario je modifikovao svoj Ontario Immigrant Nominee Program (OINP) i uputio poziv "strategic advice" zainteresovanim kandidatima koji smatraju da ispunjavaju uslove za neki od programa (Federal Skilled Worker Class (FSWC) or the Canadian Experience Class (CEC)), da kreiraju novi "Profile" i "Job Bank" nalog a da stari ponište. Razlog za to je da se može lakše izvrsiti selekcija - nominacija kvalifikovanih kandidata.

U ovoj godini će Ontario, samo u okviru svog OINP programa, nominovati 6.000,00 kandidata za useljeničku vizu. Tom broju će se pridodati i kandidati koji budu nominovani u okviru federalnih programa.

Kvebek, Quebec’s Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (the Ministry of Immigration, Diversity and Inclusion, or MIDI) je objavio da će to ministarstvo početi da prima zahteve za Quebec Skilled Workers Program (QSWP).

Kriterijumi za kvalifikaciju stručnih lica za ovaj program Kvebeka su veoma interesantni, naročito za obrazovane mlade bračne parove sa decom.

Quebec Skilled Workers Program (QSWP) nema tretman PNP (provicijskih) programa, već ravnopravan tretman sa Federalnim programom.

Kvebeku je, kao jednoj od provincija Kanade, saglasno paragrafu 95. Britanskog severno-americkog akta (British North American Act) iz 1867. godine dato pravo da u oblasti imigracije može doneti drugačije propise koji će odražavati posebnost Kvebeka i koji neće bitno odstupati od federalnih propisa. Više od 100 godina Kvebek nije koristio to pravo da bi 1976 godine "Parti Quebecois" otpočela pregovore sa Kanadskom vladom o postavljanju kriterijuma odvojene imigracione politike. Dana 20.02.1978 godine potpisan je Sporazum između predstavnika Federalne vlade i predstavnika Vlade Kvebeka kojim su uređena pitanja iz oblasti imigracije (trajne i povremene). Tim Sporazumom pridata je važnost jednom od principa imigracione politike vezane za Kvebek a to je priznavanje frankofonskog karaktera kultunoj i socijalnoj tradiciji Kvebeka. Na osnovu tog Sporazuma Kvebek je formirao svoja posebna pravila koja se razlikuju od pravila koja važe za ostatak Kanade.

Dana 18.01.1991 godine potpisan je Ugovor između Vlada Kvebeka i Kanade, kojim je Kvebeku priznato pravo ekskluziviteta u selekciji kandidata koji žele trajno da se nastane ili privremeno da borave u Kvebeku.

Ukratko ćemo napomenuti da su principi po kojima se vrši analiza zahteva kandidata za posetilačke vizame slični sa principima Federalne Vlade. Utvrđivanje izbegličkog statusa, njegovo priznavanje kao i postavljenje kriterijuma za prihvat proteranih lica u okviru specijalnih programa, gotovo su indentični sa federalnim propisima. U kategoriji sponzorstva na sličan način se definišu uslovi za prihvat bližih i daljih srodnika, kako se to čini i federalnim propisima. Razlike su u finansijskim uslovima koje sponzor mora ispuniti. Kod kategorije nezavisnih emigranata, definicije, podele i proriteti su slični federalnim propisima. Razlike su uglavnom kod bodovne selekcije i kod liste deficitarnih zanimanja.

02.02.2017

"Maritime" Provincije Atlantske Kanade su najavile da će združene objaviti programe za useljenje u martu ove godine. Tri programa koja se najavljuju će biti osnova za prihvat 2000 zahteva.

1. Atlantic High-Skilled Program (AHSP)

2. Atlantic Intermediate-Skilled Program (AISP)

3. Atlantic International Graduate Program (AIGP), one sub-program for international graduates

Takođe i ostale kanadske provincije su najavile skoro"otvaranje"svojih programa sa modifikovanim kvalifikatornim uslovima.

Budite "up-date and alert" tako što će te pratiti promene direktno na sajtu Ministarstva za Imigraciju Kanade ili pak konsultujući se sa svojim advokatom.

22.12.2016

Koje se izmene očekuju u 2017-toj godini?

1. Otvaranje novih programa

2. Izmena kvalifikatornih uslova. Postoji mogućnost da se dodatno valorizuje legalan status rođaka u Kanadi, te po tom osnovu kandidat stekne mogućnosti za kvalifikaciju.

Preporuka: Ako je suditi po dešavanjima u toku 2015/2016 godine, kada je veliki broj programa bio otvaran i popunjavan za svega nekoliko dana, za pretpostaviti je da će slicna situacija biti i u 2017 godini. Stoga je potrebno da kandidati blagovremeno izvrše adekvatne pripreme svih informacija i dokumentacije, kako bi “odmah” mogli da reaguju i upute kompletirane zahteve u roku od nekoliko dana. U protivnom, mogu da propuste program za koji se mogu kvalifikovati i koji bi im odgovarao po svim parametrima.

16.12.2016

1. 1936 novih nominacija za useljeničku vizu

2. Najavljena izmena propisa koji regulišu Sponzorstvo roditelja a koji će početi da se primenjuju od januara 2017 godine

3. Najavljene bitne promene u propisima koji regulisu Sponsorisanje supružnika (vanbračnih partnera). Rokovi za procesuiranje zahteva će se znatno skratiti a sama procedura (u formalnopravnom smislu) izmeniti

4. Izmena pravila "Four-in, Four-out Rule for Temporary Foreign Workers"

5. "Open Work Permit Pilot Program for Sponsored Spouses and Common-Law Partners in Canada" produžen do decembra 2017-te godine

6. Za pojedine kategorije poslova sa ponudom za posao i pojedine kategorije viza "in low-risk, high-skilled occupations" vreme procesuiranja će biti skraćeno na dve nedelje

7. Planirano je da se u 2017-toj godini poveća broj prihvaćenih zahteva u gotovo svim kategorijama stručnih lica u svim programima.

19.11.2016

Ove izmene propisa od 19.11.2016 godine se odnose:

1. Na kandidate koji već rade u Kanadi ili će pak početi uskoro da rade u okviru "Intra Company Transfers, North America Free Trade Agreement, Mobility Francophone, Federal-Province Agreements” i tome slično. Ti kandidati više neće trebati LMIA (Labor Market Impact Assessment).

2. Takođe, ove izmene se odnose na kandidate koji dobiju ponudu za posao od kanadskog poslodavca. Za zanimanja iz grupacije NOC 0, A, B, kandidati će dobiti 50 poena bonusa a 200 poena bonusa kandidati iz NOC grupacije 00. Ranije su svi kandidati dobijali 600 poena bonusa. Ponuda za posao će važiti godinu dana od dana dobijanja statusa "Permanent Resident"

3. Sledeća izmena se odnosi na kandidate koji su studirali, odnosno studiraju u Kanadi, i to za programe studija od jedne do dve godine, koji vode do Sertifikata ili Diploma, dobiće 15 poena bonusa, a kandidati koji su studirali, odnosno studiraju u Kanadi za programe studija od 3 ili više godina, odnosno Master ili PhD programe ili programe profesionalnih akademskih studija u trajanju od minimum godinu dana, dobiće 30 poena bonusa.

4. Poslednja izmena se odnosi na produženje roka za predaju dokumentacije i zavođenje aplikacije, nakon dobijanja nominacije. Ranije je taj rok bio 60 dana a sada je 90 dana

31.10.2016

“The Honourable John McCallum, Minister of Immigration, Refugees and Citizenship”, objavio je danas da će Kanada, nakon jučerašnjeg potpisivanja CETA - trgovinskog sporazuma sa Evropom, ukinuti potpuno posetilačke vize za državljane Bugarske i Rumunije od 01.12.2017 godine te da će već od 01.05.2017 godine državljani Bugarske i Rumunije, koji su u proteklih 10 godina imali ili jos uvek imaju validnu “non immigrant” vizu za Kanadu i Ameriku, moći da putuju za Kanadu sa “elektronskom vizom” - Electronic Travel Authorization (eTA).

Međutim, Kanada zadržava pravo da građanima Bugarske i Rumunije ukine bezvizni rezim, ukoliko nastanu zloupotrebe istog.

Danas je kanadska vlada takođe objavila i Imigracioni Plan za 2017-tu godinu. Prema tom planu, Kanada će u narednoj godini primiti 300.000 imigranata, i to:

1. Imigranata u ekonomskim kategorijama – 172.500

2. U porodičnim kategorijama - 84.000

3. U izbegličkim i humanitarnim programima – 43.500

30.10.2016

Danas je u Briselu potpisan CETA - Sporazum o slobodnoj trgovini između Kanade i Evropske Unije.

Ovim sporazumom biće omogućena slobodna “bez carinska” trgovina gotovo svim proizvodima, između Kanade i zemalja Evropske unije.

Takođe će se na osnovu ovog sporazuma, veliki broj diploma stečenih u jednoj zemlji članici Evropske Unije, priznavati u Kanadi i obrnuto.

Kompanije i preduzetnici iz zemalja Evropske Unije, imaće pogodniji pristup kanadskom tržištu a indirektno i NAFTA tržištu (USA i Mexico).

Biće olakšano zapošljavanje radnika i rukovodećeg kadra iz zemalja Evropske Unije u Kanadi i obrnuto, iz Kanade u zemljama Evropske Unije.

10.10.2016

MPNP Information Sessions in Vienna, Austria: Predstavnici Imigracione službe Manitobe, zajedno sa poslodavcima iz Manitobe će biti u oktobru mesecu u Beču gde će imati razgovore za posao sa potencijalnim kandidatima koji su zainteresovani da žive i rade u kanadskoj provinciji Manitoba.

U ovom trenutku u Manitobi postoji potreba za sledećim poslovima:

1. Long Haul Truck Drivers – Vozači kamiona (sa teretom od 4.500 kg) na dužim relacijama

2. Specialized Livestock Workers – Farmeri i Poljoprivredni tehničari

3. Floor Covering Installer – Radnici sa iskustvom na instalaciji podova

4. Stucco/Plasterers – Građevinski radnici sa iskustvom u radu na fasadama i unutrašnjim zidovima

5. Bricklayers – Zidari

6. Welders and related machine operators – Varioci i mašinski radnici

7. Automotive Service Technicians – Automehaničari

8. Heavy equipment operators/technicians – Rukovaoci građevinskim mašinama i tehničari

9. Managers in Transportation – Menadžeri u transportu

 Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove:

1. Godine života – od 21 do 45

2. Završena srednja škola ili zanat u struci

3. Minimum 3 godine radnog iskustva u poslednjih 5 godina u traženoj struci

4. Poznavanje engleskog jezika na srednjem 1 nivou (the Canadian Language Benchmark (CLB 4) or Common European Framework Reference (CEFR B1))

Zainteresovani kandidati treba da pripreme svoj CV u kanadskoj formi Resume-a i pošalju putem e-maila na employerdirect@gov.mb.ca. Kandidati koji budu selektirani za razgovor za posao biće pozvani da dođu u Beč. Troškove putovanja snose sami.

15.08.2016

Kanadski minister John McCallum je izjavio da će Kanada u narednom periodu znatno povećati broj useljeničkih viza, mnogo više u odnosu na sve prethodne periode. U narednom periodu će fokus biti na prihvatu kandidata koji su van Kanade a koji ispunjavaju uslove za neke od programa za useljenje."So why not substantially increase the number of immigrants coming to Canada? And that is, I think, I hope, what we are about to do . . . the direction in which I would like to go is to increase substantially the number of immigrants" McCallum said.

Ministar je takođe naveo da će Kanada znatno modifikovati uslove za izdavanje radnih dozvola i maksimalno ubrzati proceduru, kako bi udovoljila potrebama kanadskih poslodavaca za upošljavanjem novih radnika u različitim industrijskim granama.

Uskoro se očekuje i objava uslova za novi Express Entry System Kvebeka!

Kvebeku je, kao jednoj od provincija Kanade, saglasno paragrafu 95. Britanskog severno-americkog akta (British North American Act) iz 1867 godine dato pravo da u oblasti imigracije može doneti drugačije propise koji će odražavati posebnost Kvebeka i koji neće bitno odstupati od federalnih propisa. Više od 100 godina Kvebek nije koristio to pravo da bi 1976 godine "Parti Quebecois" otpočela pregovore sa Kanadskom vladom o postavljanju kriterijuma odvojene imigracione politike

Dana 20.02.1978 godine potpisan je Sporazum između predstavnika Federalne vlade i predstavnika Vlade Kvebeka kojim su uređena pitanja iz oblasti imigracije (trajne i povremene). Tim Sporazumom pridata je važnost jednom od principa imigracione politike vezane za Kvebek a to je priznavanje frankofonskog karaktera kultunoj i socijalnoj tradiciji Kvebeka. Na osnovu tog Sporazuma Kvebek je formirao svoja posebna pravila koja se razlikuju od pravila koja važe za ostatak Kanade.

Dana 18.01.1991 godine potpisan je Ugovor između Vlada Kvebeka i Kanade, kojim je Kvebeku priznato pravo ekskluziviteta u selekciji kandidata koji žele trajno da se nastane ili privremeno da borave u Kvebeku.

Kvebek je do sada imao više različitih regulativa za prihvat imigranata a kakve će biti najnovije izmene propisa, saznaćemo uskoro.

04.04.2016

Evropska Unija i Kanada ovih dana uveliko pregovaraju o recipročnom režimu viza!

Naime, od Kanade se traži da promeni rezim viza, odnosno da ukine Turističke vize za državljane Bugarske i Rumunije. Ukoliko to ne uradi, postoji mogucnost da zemlje članice Evropske Unije uvedu vize (Turističke) za državljane Kanade. Ako dođe do uvođenja viza za kanadske državljane, oni će pre dolaska u Evropu morati blagovremeno da zatraže vize. U suprotnom, ukoliko se promeni režim viza za državljane Bugarske i Rumunije, te im bude odobreno da bez viza putuju u Kanadu, to neće automatski značiti da oni tamo mogu i da ostanu koliko žele i da rade. Za studije, rad i trajni boravak u Kanadi, državljani ovih zemalja neće imati posebne beneficije.Važiće isti propisi kao i za državljane svih drugih zemalja.

Ova informacija je važna:

1. Za naše državljane koji zive u Kanadi i putuju sa kanadskim pasošem za Evropu

2. Za državljane Bugarske i Rumunije koji žele da putuju za Kanadu

08.03.2016

Ministar za imigraciju, izbeglice i državljanstvo, John McCallum, danas je objavio da će Kanada primiti veći broj imigranata u 2016-oj godini.

Liberalna vlada Kanade planira da prihvati ove godine, između 280.000,00 do 305.000,00 novih zahteva za useljenje, što predstavlja najveći broj u poslednjih nekoliko decenija a u odnosu na 2015-tu godinu, povećanje za 7%.

Ministar je takođe izjavio da njegovo Ministarstvo ima za cilj da ubrza vreme obrađivanja zahteva u gotovo svim imigracionim kategorijama.

Canada's 2016 Immigration Levels Plan

Category Immigration Program 2016 Admission Range 2016 Admission Target 2015 Admission Range Percentage change, 2015 to 2016**

Economic Programs Federal Economic - High Skilled* 54,000–59,000

Federal Economic - Caregivers 20,000–22,000 / -26.67%

Federal Economic - Business 500–900 / -47.06%

Provincial Nominee Program 46,000–48,000 - No change

Quebec Skilled Worker Program 25,500–27,000 - No change

Quebec Business 5,200–5,500 - No change

Total Admission Range for 2016 Economic Programs: 151,200–162,400

Family Class Programs

Spouses, Partners and Dependent Children 57,000–62,000 / +29.17

Parents and Grandparents 18,000–20,000 - No change

Total Admission for 2016 Family Class Programs: 75,000–82,000

Refugees, Protected Persons, Humanitarian

Government-Assisted Refugees 24,000–25,000 / +284.61%

Privately-Sponsored Refugees 15,000–18,000 / +176.92

Blended Visa Office Referred 2,000–3,000 / +200%

Protected Persons in Canada and Dependents Abroad 10,000–11,000 - No change

Humanitarian and Other 2,800–3,600 / -10%

Total Admission Range for 2016 Refugees, Protected Persons, and Humanitarian Programs: 53,800–60,600

Total Admission Range for all immigration categories in 2016 Immigration Levels Plan: 280,000–305,000

20.10.2015

Kanada je na izborima održanim 19.10.2015 godine dobila novu Vladu i novog Premijera. Umesto dosadašnje Konzervativne stranke, sada će na vlasti biti Liberalna stranka.

Kako će se ova promena vlasti odraziti na Imigracionu politiku Kanade?

S obzirom da je Liberalna stranka u proteklim periodima kada je bila na vlasti, donosila liberalne imiracione propise, za očekivati je da će i sada to biti slučaj.

Tokom predizborne kampanje Liberalna stranka se zalagala za sledeće promene Imigracionih propisa i propisa o državljanstvu:

1. Modifikacija “Express Entry Sistema”

2. Povećanje broja prihvatljivih zahteva

3. Ubrzavanje svih procesa

4. Dupliranje broja prihvatljivih zahteva u kategoriji “Parent and Grandparent Program”

5. Ukidanje “kondicionalnog statusa” spozorovanom supružniku, vanbračnom partneru, partner

6. Vraćanje pređašnjeg limita godina za “dependants” na 22 godine, umesto 19

7. Mogućnost uključivanja “family reunification” u selekciju kandidata u Express Entry sistemu

8. Modifikacija privremenih radnih dozvola

9. Modifikacija propisa o državljanstvu - bill C-24 (uračunavanje vremena provedenog u Kanadi na radu i studijama, preciznija regulacija uslova za gubitak dvojnog državljanstva)

Da li će uslovi biti pogodniji? Velika većina teoretičara prava veruje da hoće.

Saznaćemo u narednim mesecima!

Advokat / Attorney at law - Zoran M.Kostic

ADVOKATSKA KANCELARIJA

Zoran M.Kostic

Kondina 24

Beograd, 11000

Tel. +381-11-322-4456

+381-11-3340-959

Mob. +381-64-216-8789

e-mail. kostic_zoran@hotmail.com

DELOKRUG ANGAZOVANJA

- Pitanja nasledstva u zemlji i inostranstvu

- Restistucije(povracaj oduzete imovine)

- Razvod braka u zemlji i inostranstvu

- Pravno uredjenje Izdrzavanja supruznika, dece

- Priznanje i izvrsenje stranih sudskih odluka

- Priznanje i izvrsenje domacih sudskih odluka u inostranstvu

- Zastupanje pred medjunarodnim sudovima- Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

- Analiza strukovnih profila saglasno domacem zakonu o radu, zakonu o obrazovanju, Nomenklaturi zanimanja i sistematizaciji radnih mesta i usaglasavanje istih sa normativima za priznavanje kvalifikacija u stranim zemljama

- Uporedno pravni pregled kolizionih normi u oblasti rada i radnih odnosa, braka i porodice, priznanja i izvrsenja stranih sudskih i arbitraznih odluka, privrednih i ekonomskih odnosa

- Pravni saveti i instrukcije u domenu Medjunarodnog privatnog i Medjunarodnog poslovnog prava

- Zastupanja pred domacim sudovima i upravnim organima

- Zastupanje pred medjunarodnim izabranim sudovima i arbitrazama

Povezivanje srpskih i kanadskih firmi / otpocinjanje biznisa - Kanadski poslovni servis

Registracija firmi, predstavnistva u Kanadi/ Srbiji

Provera Boniteta domacih/stranih firmi

Kupovina nekretnina u Kanadi/ Srbiji/ Americi

Resavanje sporova domacih i stranih firmi

Zakljucivanje svih vrsta Medjunarodnih ugovora i pracenje njihovog izvrsenja

Interesting Facts about Canada

Obavestenje o promenama propisa u 

by Kostic Zoran | 1 comment

Programi / Bodovni sistem

by Kostic Zoran | 5 comments

Kanada zamlja po meri coveka

by Kostic Zoran | 0 comments

Imigraciona politika

by Kostic Zoran | 2 comments

Recent Photos

Newest Members

Upcoming Events - Seminari i pravne konsultacije u Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Kitcheneru, Torontu- Pozovite i zakazite svoj termin

bottom of page