top of page

Osnivanje firme u Kanadi

Pitanja i odgovori:

Pitanje 1:

Uspešan sam privrednik u Srbiji. Imam svoju privatnu kompaniju koja se bavi preradom drveta i proizvodnjom papira. Želeo bih da otpočnem saradnju sa kanadskim kompanijama. Na koji način to može da se izvede?

 Odgovor:

Možete ostvariti kontakt sa odgovarajućim firmama iz Kanade i otpočeti klasičnu trgovinsku saradnju (izvoz-uvoz) ili preći odmah na više oblike saradnje, kao što su: zajednička ulaganja, poslovno-tehnička saradnja i kooperacija. Kanada i Srbija stimulišu poslovnu saradnju između kompanija i odobravaju niz beneficija.

Pitanje 2:

Da li mogu registrovati firmu ili predstavništvo u Kanadi?

 Odgovor:

Možete registrovati i firmu i otvoriti predstavništvo matične firme.

Ukoliko registrujete firmu u Kanadi, ona će imati status pravnog lica i u potpunosti će odgovarati za svoje obaveze. Takva firma mora biti u statusu “Inc” ili “limited” a što odgovara srpskom doo društvu i akcionarskom društvu, s tim da Vi kao stranac, zavisno od vrste biznisa i organizacionog oblika kompanije, možete imati maksimalno učešće u firmi od 49 %. Ostatak od 50+1 % (majority) treba da pripadne drugoj strani, odnosno kanadskom useljeniku ili državljaninu sa kojim bi osnovali firmu. Takođe, najmanje 25% direktora komanije, moraju biti stanovnici Kanade sa legalnim statusom, a ako kompanija ima manje od 4 direktora, najmanje jedan mora da bude stanovnik Kanade.

Međutim, ako otvorite predstavništvo, ono neće imati status pravnog lica i za njegove obaveze će odgovarati matično preduzeće iz Srbije.

Pitanje 3:

Odgovor:

Putovali bi ste sa poslovnom posetilačkom vizom, koja bi Vam najverovatnije bila izdata za više ulazaka i izlazaka (Multiple) a na osnovu rada takve firme u Kanadi, mogli bi ste da dobijete i status lica sa radnom ili useljeničkom vizom u Kanadi, zavisno od vrste i veličine fiirme, opisa Vaših poslova i radnih zadataka.

Pitanje 4:

Da li bih mogao da kupim poslovni prostor ili stan u Kanadi?

Odgovor:

Možete, bez obzira što nemate ni useljeničku vizu ni kanadsko državljanstvo.

Napomena: U ovoj rubrici “Pitanja i odgovori” obrađeni su virtuelni primeri zahteva kandidata saglasno zakonskim propisima domaćeg i međunarodnog prava, koji su bili na snazi u trenutku prezentacije virtuelnih primera. Cilj ove prezentacije je da se ukaže na ozbiljnost svakog od postupaka koji se tiču ostvarivanja i zaštite ličnih, porodičnih, naslednih i obligacionih prava fizičkih i pravnih lica u zemlji svog porekla i u zemlji svog prebivališta odnosno boravišta.

Ukoliko ste pokrenuli neki postupak pred domaćim ili stranim organima, isti će se voditi po propisima koji su bili na snazi u trenutku pokretanja postupka, uz određene izuzetke. S toga je vrlo važno da budete upoznati sa svim izmenama propisa koji se direktno primenjuju na Vaš slučaj. U tom smislu preporučujemo Vam da kontaktirate advokate, odnosno nadležne institucije i informišete se o najnovijim propisima.

Advokat / Attorney at law - Zoran M.Kostic

ADVOKATSKA KANCELARIJA

Zoran M.Kostic

Kondina 24

Beograd, 11000

Tel. +381-11-322-4456

+381-11-3340-959

Mob. +381-64-216-8789

e-mail. kostic_zoran@hotmail.com

DELOKRUG ANGAZOVANJA

- Pitanja nasledstva u zemlji i inostranstvu

- Restistucije(povracaj oduzete imovine)

- Razvod braka u zemlji i inostranstvu

- Pravno uredjenje Izdrzavanja supruznika, dece

- Priznanje i izvrsenje stranih sudskih odluka

- Priznanje i izvrsenje domacih sudskih odluka u inostranstvu

- Zastupanje pred medjunarodnim sudovima- Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

- Analiza strukovnih profila saglasno domacem zakonu o radu, zakonu o obrazovanju, Nomenklaturi zanimanja i sistematizaciji radnih mesta i usaglasavanje istih sa normativima za priznavanje kvalifikacija u stranim zemljama

- Uporedno pravni pregled kolizionih normi u oblasti rada i radnih odnosa, braka i porodice, priznanja i izvrsenja stranih sudskih i arbitraznih odluka, privrednih i ekonomskih odnosa

- Pravni saveti i instrukcije u domenu Medjunarodnog privatnog i Medjunarodnog poslovnog prava

- Zastupanja pred domacim sudovima i upravnim organima

- Zastupanje pred medjunarodnim izabranim sudovima i arbitrazama

Povezivanje srpskih i kanadskih firmi / otpocinjanje biznisa - Kanadski poslovni servis

Registracija firmi, predstavnistva u Kanadi/ Srbiji

Provera Boniteta domacih/stranih firmi

Kupovina nekretnina u Kanadi/ Srbiji/ Americi

Resavanje sporova domacih i stranih firmi

Zakljucivanje svih vrsta Medjunarodnih ugovora i pracenje njihovog izvrsenja

Interesting Facts about Canada

Obavestenje o promenama propisa u 

by Kostic Zoran | 1 comment

Programi / Bodovni sistem

by Kostic Zoran | 5 comments

Kanada zamlja po meri coveka

by Kostic Zoran | 0 comments

Imigraciona politika

by Kostic Zoran | 2 comments

Recent Photos

Newest Members

Upcoming Events - Seminari i pravne konsultacije u Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Kitcheneru, Torontu- Pozovite i zakazite svoj termin

bottom of page