top of page
  • _

Programi / Bodovni sistem


Kanada najbolja zemlja na svetu po kvalitetu zivota

U.S. News & World Report

Već petu godinu zaredom ljudi iz celog sveta su Kanadu proglasili najboljom državom po kvalitetu života.

Od anketiranih zemalja, Kanada je rangirana na prvom mestu po pitanju političke stabilnosti, na drugom, za dobro tržište rada, na četvrtom, za dobro razvijen javni obrazovni sistem. Građani širom sveta takođe su Kanadu ocenili visokom ocenom zbog dobro razvijenog javnog zdravstvenog sistema.

Rangiranje najboljih zemalja za 2020. godinu proveo je U.S. News & World Report, po sledećim kriterijumima :

Kvaliteta života

Preduzetništvo

Mogućnosti za posao

Državljanstvo

Kulturni uticaj

Istorija

Pokretljivost

Otvorenost

Moc i Uticaj na globalnom planu


US-MEXICO-CANADA / USMCA (free trade agreement)/- CHAPTER 16

30 septembra 2018. Sjedinjene Države, Kanada i Meksiko postigle su sporazum o zameni dotadasnjeg sporazuma o slobodnoj trgovini (NAFTA) novim trgovinskim sporazumom, američko-meksičko-kanadskim sporazumom (USMCA).

Poglavlje 16 USMCA, "Privremeni ulazak za poslovne ljude", sadrži vrlo malo promena u odnosu na poglavlje 16 istog naslova iz prethodnog NAFTA sporazuma. Suprotno tome, struktura i jezik Poglavlja 16 USMCA značajno se razlikuju od teksta Trans-Pacifičkog partnerstva (TPP).

10 decembra 2019. potpisan je sporazaum I pripremljen za međusobne raitifikacije.

Regulativa za profesionalne radne vize ostaće nepromenjena u skladu s novim sporazumom o slobodnoj trgovini Kanade sa Sjedinjenim Državama i Meksikom što znači da se omogućava poslodavcima u Kanadi, Sjedinjenim Državama i Meksiku jako dobar pristup slobodnoj profesionalnoj radnoj snazi u bilo kojoj od ovih zemalja.

U slučaju Kanade, poglavlje 16 omogućava kanadskim preduzećima da angažuju kvalifikovane američke i meksičke radnike u više od 60 profesionalnih kategorija sa privremenim radnim dozvolama koje važe do tri godine i mogu se obnavljati neograničen broj puta.

Između ostalih pogodnosti, poslodavci koji zapošljavaju stručnjake kroz poglavlje 16 nisu obavezni da izvrše procenu uticaja na lokalnom tržište rada, niti da pribavljaju LMIA-Labout Market Impact Assessment.

Ista pravila primjenjuju se I na kanadske profesionalce iz poglavlja 16, koje zapošljavaju poslodavci u Sjedinjenim Državama i Meksiku.

Činjenica da je 16. poglavlje ostalo nepromenjeno, iznenadila je mnoge koji su verovali da će američki predsjednik Donald Trump, držeći se svoje predizborne floskule "Kupuj američku robu i zaposli amerikance", redukovati pristup slobodnoj radnoj snazi iz Kanade I Meksika, kako bi zaštitio domaće tržište radne snage. No, to se nije desilo ! Naprotiv , poglavlje 16 je ostalo gotovo nepromenjeno, uz proširenje sa dodatnim, novim zanimanjima u IT industriji, koja nisu bila zastupljena u prethodnom NAFTA sporazumu iz 1994 godine.

Obraćajući se novinarima, predsednica američkog doma Nancy Pelosi nazvala je sporazum "pobedom za američkog radnika" i opisala ga kao "znatno bolji" od prvobitnog nacrta.

Zamenica premijera Kanade, Chrystia Freeland, rekla je da će sporazum biti "veoma koristan" za kanadsku ekonomiju i "odličan" za kanadske radnike.

"To je ono što smo želeli da postignemo na početku - sporazum„ win-win-win “, dodala je ona. „I to je nešto na što mi, a i naši partneri, možemo biti veoma ponosni.“Posebna mogucnost za Investitore i Poslovne ljude

Dobijanje Radne dozvole a zatim i statusa useljenika

Ovo je najbolja i najbrza opcija za investiture i poslovne ljude koji zele da sa svojom porodicom zive i rade u Kanadi. Ako se ispune uslovi i strucno I korektno se zavrse sve pravne aktivnosti pred nadleznim organima, za nekoliko meseci se moze ostvariti legalan PR Status u Kanadi.

Prednosti ovog programa su:

- Najbrži način za dobivanje radne dozvole.

*Kanadske poslovne vize i radne dozvole obicno se izdaju u roku od mesec dana.

- Brzo mozete pokrenuti posao u Kanadi I povezati isti sa svojim poslovima van Kanade.

- Brzo ostvarivanje Permanent Residence Statusa u Kanadi.

* Ulagaci koji ispunjavaju uslove mogu dobiti PR u roku od sest mjeseci od pocetka poslovanja.

- Supruznici ispunjavaju uslove za zaposljavanje.

- Supruznici dobijaju otvorene radne dozvole s poslovnim vizama za Kanadu.

Besplatno obrazovanje

Vasa deca dobijaju studentske vize bez ikakvih naknada za ucenike u javnim skolama.

Besplatna zdravstvena zastita

Vasa porodica ispunjava uslove za besplatno zdravstveno osiguranje provincije u kojoj cete ziveti.

Poslovne vize za “WP2PR Canada” trenutno su najbolja opcija za Investitore I poslovne ljude. Potrebna vam je samo financijska sposobnost da pokrenete posao bez minimalnih zahteva za obezbedjenje neto vrednosti imovine.

Uslovi za kvalifikaciju nisu slozeni.

Nas tim ce vam pomoci da kupite, pokrenete ili investirate u izabrani kanadski biznis. Mozemo vam pomoci u sledecem:

- Identifikacija pogodnih poslovnih prilika u Kanadi

- Uspostavljanje korporativnih struktura u izabranom biznisu

- Obavljanje korporativnog pregleda I pravna zastita

- Formiranje korporativne pravne uprave

- Financijske usluge, ukljucujuci savete o kreditima i dugovima

- Poslovne akvizicije i pregovori

- Sacinjavanje ugovora

- Priprema i obrada dokumentacije I informacija potrebnih za radno/poslovne I useljenicke vize za KanaduExpress Entry Program


Ovaj program je dugo najavljivan od Ministarstva za Imigraciju Kanade a stupio je na snagu 01.01.2015 godine. U okviru Express Entry programa, Kanada prima kandidate koji ispunjavaju uslove u okviru sledećih kategorija Express Entry programa:

- Federal Skilled Workers Program (FSWP);

- Federal Skilled Trades Program (FSTP);

- Canadian Experience Class (CEC)


Karakteristike Express Entry Programa:

1. Potrebno je da kandidat, koji ispunjava osnovne uslove za napred navedene tri kategorije Express Entry programa, napravi svoj on-line profil na oficijalnom"pool"-u. Za izradu profila se koriste lične i profesionalne informacije, kao i "assessment" kvalifikacija (strukovnog profila) jedne od ovlašćenih kanadskih institucija, kao i rezultati priznatih testova engleskog i/ili francuskog jezika od ovlašćenih organizacija za proveru nivoa znanja jezika. Jednom postavljen profil se stalno može dopunjavati novim informacijama!

2. Pored navedenog, potrebno je registrovati se i na Job Bank-u, koji je uključen u ovaj program.

3. Kanadske provincije i teritorije su prikljucene ovom sistemu kroz svoje programe i sa svojim regulativama vezanim za kvalifikatorne uslove, kao i sa svojim listama deficitarnih zanimanja.


Kako u osnovi funkcionise Express Entry program:

1. Kreira se najpre profil sa svim potrebnim podacima, kako je već napred navedeno i dobija se registracioni broj (code).

2. Taj registracioni broj služi za prijavu kod Job Bank-a .

3. Kanadske vlasti na federalnom i/ili provincijskom nivou kao i kanadski poslodavci selektiraju kandidate za koje smatraju da su interesantni za Kanadu i da se lako mogu uklopiti u kanadski sistem. Ukoliko kanadske provincije selektiraju određenog kandidata, on će dobiti 600 poena bonusa. Ostatak od 600 poena, kandidat zbraja kroz tri kategorije bodovanja: Core Human Capital Factors (Skill and Experience Factors) - Spouse or Common law partner Factors (Language Skills and Education) - Skill Transferability Factors (Education and Work Experience combined). Što veći broj poena ostvari kandidat, imaće i bolje šanse da bude izabran.

4. Ukoliko kandidat bude izabran, dužan je da u roku od 60 dana podnese aplikaciju i kompletnu dokumentaciju i uplati "Processing Fee". To će moći da se uradi "on line". Ako se ne podnese aplikacija u navedenom roku, kandidat će morati celu proceduru da obnovi.

5. Ako sve bude urađeno na vreme i saglasno zakonskim kriterijumima, procedura do izdavanja viza, može biti okončana za 4 do 6 meseci.

Počev od 01.01.2015, pa do danasnjih dana, stalno se povećava broj izabranih, odnosno nominovanih kandidata. Kreatori ovog sistema a i najžešći oponenti i kritičari ovog sistema tokom faze njegove izgradnje, sada su saglasni da sve funkcioniše besprekorno i da je ovakav sistem selekcije kandidata komplementaran kanadskoj imigracionoj politici.

Važna napomena: Informacije koje daju kandidati kod kreiranja Profila i Naloga, moraju biti istinite a dokumentacija koja se u kasnijoj fazi prilaže mora biti autentična. U protivnom, kandidat će dobiti zabranu ulaska u Kanadu po bilo kom osnovu u narednih pet godina.O Sveobuhvatnom sistemu rangiranja- CRS/Compenhesive Ranking System/


CRS rangira kandidate za imigraciju u Kanadu putem Express Entry-a po sledećim kriterijumima:

• core human capital factors;

• accompanying spouse or common-law factors;

• skill transferability factors; and

• factors relating to a provincial nomination, a qualifying offer of arranged employment, Canadian study experience, a sibling in Canada, and/or French language ability.


Postoji ukupno 1.200 bodova dostupnih u okviru Sveobuhvatnog sistema rangiranja.


- Za kandidate bez pratnje supružnika ili vanbračnog partnera :


1. maksimalno 500 bodova dostupnih za osnovne faktore “ljudskog kapitala”- core human capital;

2. 600 bodova na raspolaganju bilo za pokrajinsku nominaciju; ili

3. do 200 bodova za kvalifikovanu ponudu ugovorenog zaposlenja; i

4. do 30 bodova za završene studije u Kanadi;

5. do 30 dodatnih bodova za polozenim test iz francuskog jezika, u kombinaciji sa polozenim testom iz engleskog jezika; i

6. maksimalno 15 bodova ako vasa redjena sestra ili brat zive u Kanadi.


- Za kandidate sa bračnim ili vanbračnim partnerima, koji se prikljucuju aplikaciji :


1. maksimalno 460 poena dostupnih za osnovne faktore”ljudskog kapitala”- core human capital, za glavnog podnosioca zahteva;

2. najviše 40 bodova za osnovne faktore ljudskog kapitala supružnika ili vanbračnog partnera;

3. 600 bodova na raspolaganju bilo za pokrajinsku nominaciju; ili

4. do 200 bodova za kvalifikovanu ponudu ugovorenog zaposlenja; i

5. do 30 bodova za završene studije u Kanadi;

6. za polozenim test iz francuskog jezika, u kombinaciji sa polozenim testom iz engleskog jezika; i

7. maksimalno 15 bodova ako vasa redjena sestra ili brat zive u Kanadi.


Do 100 dodatnih bodova može se steći za završene studije i / ili radno iskustvo izvan Kanade, u kombinaciji sa jezičkim vještinama i / ili kanadskim radnim iskustvom.BODOVNI SISTEM/ u primeni kod FSW kategorija i u Express Entry System-u

* Federalni program za strucna lica/ FSWP/ po Regulativama od 01.05.2014.

Nezavisni kandidati u toku postupka kvalifikacije prolaze analizu kroz bodovni sistem Imigracionih regulativa. Faktori, zastupljeni u bodovnom sistemu na razlicite nacine vrednuju zahtev kandidata.

Za nezavisne kandidate po osnovu struke i sposobnosti sest faktora se uzima u razmatranje

Potreban minimum - 67 poena

Maksimum - 100 poena


Kod samostalno zaposlenih osoba, preduzetnika i investitora vrsi se analiza zahteva na drugaciji nacin, kroz kriterijume primerene tim kategorijama.

I FAKTORI BODOVANJA

I.a. Godine zivota - maksimum 12 poena

U rasponu od 18-35 godine zivota dobija se maksimalan broj poena. Svaka godina iznad maksimuma oduzima po 1 poen, pa ce tako kandidat koji ima 46 godina, dobiti svega 1 poen akandidat sa 47 godina, 0 poena.

I.b. Obrazovanje - maksimum 25 poena

Zavrsene doktorske studije 25 poena

Zavrsena Specijalizacija/Magistratura, kao i stecene diplome odredjenih profesija

23 poena

Dve ili vise fakultetskih diploma ili tri ili vise godina obrazovanja nakon srednje skole, kod obrazovnih institucija koje nemaju rang fakulteta

22 poena

Zavrsetak tri i/ili vise godina obrazovanja nakon sredje skole i sticanje diploma

21 poena

Zavrsetak dvogodisnjeg obrazovanja nakon sredje skole i sticanje diploma

19 poena

Zavrsetak jednogodisnjeg obrazovanja nakon srednje skole i sticanje diplome

15 poena

Zavrsena srednja skola

5 poena

I.c. Potraznja struke – ne donosi poene , kako je to bilo po ranijim propisima.Sada, po novom propisu od 01.05.2014 godine, potrebno je da se zanimanje –struka kandidata nalazi na listi od 50 deficitarnih grupacija zanimanja/ NOC-Occupation 0,A,B /, da bi se postupak mogao pokrenuti.

I.d. Radno iskustvo - maksimum 15 poena

Kandidat koji zeli da konkurise za useljenicku vizu u okviru kategorije“Federal Skilled Worker” mora imati minimum godinu dana radnog iskustva u poslednjih deset godina u struci za koju se skolovao a koja se nalazi na listi deficitarnih struka u Kanadi.

Kvalifikacionipoeni u ovoj kategoriji se rasporedjuju na sledeci nacin:

9 poena za jednu godinu radnog iskustva;

11 poena za dve do tri godine radnog iskustva;

13 poena za cetiri do pet godina radnog iskustva;

15 poena za sest i vise godina radnog iskustva

·

Napomena : Kandidat koji konkurise za useljenicku vizu po osnovu strucnosti mora imati minimum godinu dana radnog iskustva da bi se kvalifikovao.

I.e. Aranzirano zaposlenje - maksimum 10 poena + 5 poena kod faktora prilagodljivosti

ARANZIRANO ZAPOSLENJE

Aranzirano zaposlenje predstavlja formalnu ponudu za posao upucenu od poslodavca iz Kanade kandidatu koji trazi useljenicku vizu. Formalizam ove ponude za posao ogleda se u tome sto ponuda mora biti overena od strane kanadskog Biroa rada (HRSDC). Ranije se dobijeni certifikat(overa) nazivao "Arranged Employment Opinion" zatim "Labour Market Opinion"/ a sada LMIA (LABOUR MARKET IMPACT ASSESSMENT).

Da bi se izdalo ovo odobrenje, poslodavac treba da dokaze Birou za rad u Kanadi:

· da je ponuda za posao upucena stranom radniku iskrena;

· da su uslovi rada odredjeni takvi da mogu primamiti i kanadske drzavljane i kanadske useljenike;

· da se zaposljavanje lica koje se nalazi van Kanade nece negativno odraziti na mogucnost zaposljavanja kanadskih drzavljana i useljenika nego da ce cak pospesiti zaposljavanje lica koja su u Kanadi i da je ponudjena plata najmanje u nivou proseka plate za odredjeno zanimanje, odnosno eventualno manja za ne vise od 15% od proseka plate za to zanimanje.

Kandidat za useljenicku vizu kome je namenjena ponuda za posao mora do dokaze svoje kvalifikacije za taj posao tokom postupka dobijanja vize.

Postupak dobijanja formalne ponude za posao slican je postupku kod radne vize. Ukratko, poslodavac iz Kanadese obraca Birou za rad u Kanadi (HRSDC) zahtevom za izdavanje potvrde ponude zaposlenja -LMO, gde pruza precizne informacije u vezi posla, plate, odmora, beneficija, kvalifikacija i licenci. Paralelno s tim poslodavac posebno obrazlaze posao za koji zeli da uposli kandidata i istice specijalne zahteve, (da mu je potreban strucnjak sa odredjenim narocitim sposobnostima, sa odredjenim znanjem stranog jezika , itd.). Poslodavac mora da dokaze da je pokusavao da zaposli radnike iz Kanade za navedeno radno mesto / mora oglasavati odredjeno vreme slobodno radno mesto, na predvidjeni nacin/. Poslodavac mora da pokaze da je uredan u svom poslovanju u smislu placanja poreza i dazbina i posedovanja dozvola za rad na odredjenoj lokaciji. Poslodavac mora biti u biznisu najmanje jednu godinu u organizacionom obliku" Inc. or Limited" i mora imati minimum jednog "full time "radnika.

.

Intencija kanadskog zakonodavstva je da podrzi nacionalnu politiku zaposljavanja kako bi se omogucilo zaposljavanje, na prvom mestu licima koja su u Kanadi i koja imaju odgovarajuci status a tek nakon toga da se ide sa prihvatom radnika - strucnjaka van Kanade.Ta politika Kanade nije nimalo cudna jer gotovo sve industrijske zemlje, pa i zemlje u razvoju, politiku zaposljavanja koncipiraju na istim osnovama. S toga angazovanje na dobijanju formalne ponude za posao prestavlja ozbiljan posao iza kandidata i za poslodavca.

U kategoriji"aranziranog" zaposlenja, kandidat za koga se smatra da moze da dobije federalne, provincijske i druge potrebne dozvole i odobrenja za zaposlenje u Kanadi, dobice u ovoj kategoriji 10 poena a takodje + 5 poena kod faktora prilagodljivosti.

I.f. Poznavanje jezika - maksimum 28 poena

Engleski i francuski jezik su zvanicni govorni jezici Kanade. U toku postupka kvalifikacije, ponavanje oba jezika se boduje na sledeci nacin:

· Odlicno (high proficiency) znanje prvog jezika,(kadidat sam odlucuje prema svojim mogucnostima koji ce jezik biti prvi a koji drugi ) donosi 24 poena. U bodovanju su podjednako zasutpljene sposobnosti: citanja, pisanja , govora i razumevanja.

- Kombinacija odlicnog i srednjeg znanja prvog jezika u svim navedenim sposobnostima donosi 20 poena .

· Dobro (moderate) znanje prvog jezika vrednuje se sa 4 poena po kategoriji, sto je ukupno 16 poena.

- Dobro znanje drugog oficijalnog jezika Kanade, vrednuje se sa 4 poena ukupno.

· Osnovno poznavanje jezika bracnog/vanbracnog partnera se vrednuje sa dodatnih 5 poena bonusa.

Nivo znanja jezika se dokazuje certifikatom o polozenom testu, I to :

Engleski jezik : IELTS test ili CELPIP test i/ili Toefl test

Framcuski jezik: TEF test .

Tecno znanje jezika znaci da kandidat moze da komunicira po svim temama, bez gramatickih gresaka. Kandidat moze da bude slabiji u akcentuaciji ali ne sme bitno da rusi fonetiku pravilnog izgovora.

Dobro znanje jezika znaci da kandidat moze komunicirati o ogranicenim temama kao sto su : licna i porodicna situacija, poslovna biografija, itd. Kod ovog nivoa znanja jezika, kandidat takodje ne sme da pravi grube gramaticke greske. Manje greske se tolerisu.

Znanje sa teskocom znaci poznavanje nekoliko osnovnih reci i izraza bez mogucnosti da se jezik koristi aktivno .


I.g. Prilagodljivost - ukupan maksimum 10 poena

Kod ovog faktora, poeni se dobijaju za:

a) Poznavanje jezika bracnog/vanbracnog partnera(pocetni srednji nivo +) - 5 poena;

b) Radno iskustvo steceno u Kanadi/, aplikant ili njegov bracni/vanbracni partner/ minimum godinu dana u

zanimanjima NOC 0,A,B – 10 poena (odnosno 5 poena za partnera);

c) Studije u Kanadi / aplikant ili njegov bracni/vanbracni partner/ - 5 +5 poena/za bracnog, vanbracnog

partnera/

d) Aranzirano zaposlenje u Kanadi – 5 poena;

e) Rodjaci u Kanadi / roditelji,babe, dede, ujaci, stricevi,tetke itd. aplikanta ili njegovog bracnog/vanbracnog

partnera/ - 5poena;

Iako zbir poena kod ovog faktora moze biti veci od 10, kandidatu ce se priznati samo maksimum od 10 poena.

NAPOMENA: Minimalan broj poena koji kandidat mora da osvoji u toku kvalifikacije je 67 poena

Osvajanje predvidjenog minimuma poena ne znaci da ce se kandidatu automatski izdati viza.Diskreciono pravo imigracionog sluzbenika, saglasno odredbama Imigracionog akta je da moze odbiti kandidata koji ima i veci broj poena od minimuma ,ukoliko smatra da osvojeni broj poena ne odrazava na pravi nacin relevantne okolnosti vezane za kvalifikatorne uslove a moze i prihvatiti kandidata koji nema predvidjeni minimum poena, ukoliko dodje do zakljucka da ce se isti uspesno uklopiti u kanadski sistem.


17 views0 comments

Recent Posts

See All

Boutique Law Firm

This Law Office is dealing mostly with conflict of laws among different counties in various personal situations. Comparative legal analysis of International law regulations / Criminal - Family - Civil

Imigraciona politika

IMIGRACIONA POLITIKA Kanada je zemlja imigranata, otvorena za svakoga koje spreman da svojim emancipovanim nacionalnim identitetom upotpuni kosmopolitski multikuturalizam zemlje. Za razliku od veliko

Comments


bottom of page