top of page

Iseljenicka viza za Kanadu

VIRTUALNA PITANJA I ODGOVORI


Napomena: U ovoj rubrici Pitanja i Odgovora, obradjene su virtualne situacije pojedinaca i njihovih porodica

a ponudjeni odgovori samo nacelno elaboriraju fakte i ne pruzaju gotovu formulu koju samo treba primeniti na svoj slucaj.

Svaki pojedinacni upit zahteva ozbiljnu i detaljnu pravnu analizu svih kriterijuma saglasno relevantnim pripisima domaceg kao i kanadskog prava. Tek nakon toga se moze dati konkretan i adekvatan pravni savet.

Pitanje 1: Da li ja i moja porodica mozemo dobiti Useljenicku vizu za Kanadu?

Diplomirani sam ekonomista. Imam 28 godina . Radim 6 godina u turistickoj organizaciji pri opstini Smederevo . Ozenjen sam, supruga je zavrsila srednju skolu i radi kao postanski sluzbenik 3 godine.Ona ima 24 godine.

Ja govorim engleski odlicno, francuski ne znam. Znanje engleskog jezika moje supruge je na dobrom nivou a francuski ne zna . Imamo jedno dete , kcer starosti 2 godine. Nemamo rodjaka ni prijatelja u Kanadi.

Odgovor:

Za Federalni program, u kategoriji “Skilled Workers” Vi bi ste verovatno mogli da se kvalifikujete kao nosilac zahteva, sa nekim od zanimanja iz grupacije “Business Development Officers and Marketing Researchers and Consultants”. Preciznije zanimanje u okviru ove grupacije, morate opredeliti prema opisu Vasih dosadasnjih poslova.


Saglasno kvalifikacionim kriterijumima Imigracione Regulative za kategoriju “Skilled Worker”, mogli bi ste da osvojite preko 67 poena, koliko je i potrebno za kvalifikaciju, da bi mogli da kreirate “Expression of Interest” odnosno popularno, pod nazivom “Profile”.

Kako bi to izgledalo:

 • godine zivota -----------------------------------------------12 poena;
 • radno iskustvo –--------------------------------------------15 poen;
 • nivo obrazovanja ------------------------------------------21 poena;
 • nivo Vaseg znanja engleskog jezika ------------------- 24 poena;
 • nivo znanja engleskog jezika Vase supruge-------------5

UKUPNO __________________________________ 77poena

Sa ovim brojem poena steci cete uslov da kreirate “Profile” u Express Entry System-u, gde bi ste osvojili sledeci broj CRS poena / Comprehensive Ranking System criteria/.

 • Godine zivota -----------------------------------------100 poena;
 • Nivo obrazovanja -------------------------------------112 poena;
 • Nivo Vaseg znanja engleskog jezika ---------------116-128 poena, zavisno od konkretnih rezultata IELTS-a;
 • Skill transferability factor ----------------------------25 poena;
/kombinacija znanja jezika i obrazovanja/
 • Skill transferability factor ----------------------------50 poena;
/kombinacija znanja jezika i radnog iskustva/
 • Nivo obrazovanja Vase supruge ---------------------2 poena;
 • Nivo znanja engleskog jezika Vase supruge -------12 poena.
UKUPNO _________________________________ 417 – 429 poena
 • Sa tim brojem poena, potencijalno mozete biti nominovani od federalnih vlasti a takodje i od provincijskih.

Kako da koncipirate svoje zahteve ?

Najvaznije je:


- Da izvrsite pravilan izbor zanimanja sa liste 0,A,B, Nacionalne liste zanimanj/NOC/ a da opis istog odgovara “Lead statement and Main duties” izabranog NOC koda. Takodje, Vas opis poslova mora da bude odredjen i Ugovorom o radu koju imate sa poslodavcem, kao i Potvrdom o zaposlenju i/ili Resenjem o rasporedjivanju a koja moraju imati utemeljenje u Pravilniku o sistematizaciji poslova i radnih zadataka preduzeca u kome radite.

- Da Vi polozite test iz engleskog jezika-IELTS sa ocenama iznad 7,5-8 a Vasa supruga sa ocenama iznad 5-6 u svim kategorijama testa/ speaking, reading, writing, listening/


Vasa supruga ce biti pratilac Vase aplikacije. Ukoliko aplikacija bude prihvacena i/ili budete nomonovani u okviru nekog od programa Federal Express System-a ili PNP programa,Vasa supruga i dete ce takodje dobiti useljenicke vize, zajedno sa Vama.

Pitanje 2: Da li ja i moja porodica mozemo dobiti Useljenicku vizu za Kanadu?

Po zanimanju sam elektro inzinjer. Imam 27 godina. Studije, osnovne i master sam zavrsio u Nisu sa prosekom 9,80. Radim 3 godine kao elektro inzinjer. Ozenjen sam, supruga je zavrsila masinski fakultet, osnovne studije i stekla 1 godinu radnog iskustva kao asistent na fakultetu .Supruga ima 24 godine. Ja govorim engleski odlicno, francuski ne znam. Znanje engleskog jezika moje supruge je takodje odlicno ali i francuski zna dobro. Imamo dvoje dece , sin je star 2 godine a kci 2 meseca . Nemamo rodjaka u Kanadi ali imamo dosta prijatelja u Vankuveru.

Odgovor:

Vi I Vasa supruga bi bili odlicni kandidati za useljenicku vizu za Kanadu u okviru kategorije “Skilled Worker”u okviru Express Etry System-a , kao i u PNP programima i u progarmu Kvebeka.


Za Federalni program, u kategoriji “Skilled Workers” Vi bi ste verovatno mogli da se kvalifikujete kao nosilac zahteva. Saglasno kvalifikacionim kriterijumima Imigracione Regulative za kategoriju “Skilled Worker”, mogli bi ste da osvojite preko 67 poena, koliko je i potrebno za kvalifikaciju, da bi mogli da kreirate “Expression of Interest” odnosno popularno, pod nazivom “Profile”.

Kako bi to izgledalo:

 • godine zivota -----------------------------------------------12 poena;
 • radno iskustvo –--------------------------------------------11 poen;
 • nivo obrazovanja ------------------------------------------23 poena;
 • nivo Vaseg znanja engleskog jezika ------------------- 24 poena;
 • nivo znanja engleskog jezika Vase supruge-------------5
UKUPNO __________________________________ 75poena
Sa ovim brojem poena steci cete uslov da kreirate “Profile” u Express Entry System-u, gde bi ste osvojili sledeci broj CRS poena / Comprehensive Ranking System criteria/.
 • Godine zivota -----------------------------------------100 poena;
 • Nivo obrazovanja -------------------------------------126 poena;
 • Nivo Vaseg znanja engleskog jezika ---------------116-128 poena, zavisno od konkretnih rezultata IELTS-a;
 • Skill transferability factor ----------------------------50 poena;
/kombinacija znanja jezika i obrazovanja/
 • Skill transferability factor ----------------------------50 poena;
/kombinacija znanja jezika i radnog iskustva/
 • Nivo obrazovanja Vase supruge ---------------------8 poena;
 • Nivo znanja engleskog jezika Vase supruge -------15 poena.
UKUPNO _________________________________ 465 – 477 poena
 • Sa tim brojem poena, mozete lako biti nominovani od federalnih vlasti a takodje i od provincijskih.
 • Takodje bi ste mogli biti nominovani i po programu Kvebeka, jer Vasa supruga govori i francuski jezik.
 • Kako da koncipirate svoje zahteve ?

Najvaznije je:

- Da usaglasite Vase zanimanje elektro inzenjera iz Nacionalne liste zanimanj/NOC/- kod:2133 a da opis istog odgovara “Lead statement and Main duties” NOC koda. Takodje, Vas opis poslova mora da bude odredjen i Ugovorom o radu koju imate sa poslodavcem, kao i Potvrdom o zaposlenju i/ili Resenjem o rasporedjivanju a koja moraju imati utemeljenje u Pravilniku o sistematizaciji poslova i radnih zadataka preduzeca u kome radite. Zanimanje Vase supruge bi bilo u NOC kodu: 4122.

- Da Vi polozite test iz engleskog jezika-IELTS sa ocenama iznad 7,5-8 a Vasa supruga sa ocenama iznad 6-7 u svim kategorijama testa/ speaking, reading, writing, listening/

Vasa supruga ce biti pratilac Vase aplikacije u Federal Express System-u . Ukoliko aplikacija bude prihvacena i/ili budete nomonovani u okviru nekog od programa Federal Express System-a ili PNP programa,Vasa supruga i deca ce takodje dobiti useljenicke vize, zajedno sa Vama.

Medjutim, ako odlucite za aplicirate za Kvebek, onda bi Vasa supruga mogla biti “principal applicant”.

Pitanje 3: Da li ja i moja porodica mozemo dobiti Useljenicku vizu za Kanadu?

Imam zanatsku radnju u Sapcu koja se bavi Frigo instalacijama. Radnja posluje vec 5 godina, zaposljava 2 radnika i ostvaruje bruto promet od 35.000 Eura godisnje. Ja sam zavrsio srednju elektrotehnicku skolu IV stepena a nakon toga stekao V stepen, imam 31 godinu. Engleski sam ucio u osnovnoj i srednjoj skoli . Francuski ne govorim. Moja supruga je zavrsila visu ugostiteljsku skolu u Beogradu, smer kulinarstva. Engleski govori dobro, francuski zna pasivno. Radi kao kuvarica u hotelu. Starosti je 29 godina. Imamo dvoje dece sina i kcer, starosti 5 i 3 godine. Nasi dobri prijatelji zive u Halifaksu.

Odgovor:

U Vasem slucaju postoji nekoliko opcija

Opcija da Vasa supruga bude nosilac zahteva:

Vasa supruga bi mogla da bude nosilac zahteva za Useljenicku vizu u okviru programa”Skilled Traders”ukoliko usavrsi engleski jeziki do CLB nivoa 5+ i ukoliko dobije ponudu za posao od kanadskog poslodavca /LMIA-Labour Market Impact Assessment/, za period od godinu i vise dana, overenu od nadleznih kanadskih institucija-ESDC/Employment and Social Development of Canada/.

Opcija da Vi budete nosilac zahteva:

Vi bi mogli takodje biti nosilac zahteva ako polozite IELTS test engleskog jezika sa ocenama iznad 5 i dobijete overenu ponudu za posao od minimum godinu dana, od poslodavca iz Kanade /LMIA-Labour Market Impact Assessment/, verifikovanu kod lokalnog biroa rada u mestu u kome je registrovana firma poslodavca ili ukoliko verifikujete svoju kvalifikaciju odgovarajucim certifikatom kod lokalne asocijacije, najcesce “College of Trades”, neke od kanadskih provincija.

Pitanje 4: Da li ja i moja porodica mozemo dobiti Useljenicku vizu za Kanadu?

Po zanimanju sam diplomirani pravnik.Imam 38 godina. Osnovne studije sam zavrsio na Pravnom fakultetu u Beogradu a ubrzo potom i specijalizaciju iz oblasti Medjunarodnog prava. Radim 12 godina u struci, poceo kao pripravnik godinu dana, pa mladji pravni referent dve godine a nakon toga dao pravosudni ispit i bio unapredjen za kadrovskog direktora . Posao kadrovskog direktora obavljam vec vise od osam godina. Moja supruga je advokat vec 10 godina .Ona ima 37 godina. Ja sam ucio i engleski i francuski u osnovnoj i srednjoj skoli. Kada sam poceo da radim moja firma me je poslala sest meseci u Englesku na strucno usavrsavanje. Tu sam perfektirao znanje engleskog jezika .Moja supruga veoma govori engleski jezik. Nemamo ni rodjaka ni prijatelja u Kanadi.Imamo troje dece, uzrasta 15, 12 i 9 godina.

Odgovor:

U Vasoj porodici, Vi bi ste mogli biti “principal applicant” u Express Entry System-u, u kategoriji “Skilled Workers”, jer za razliku od Vase supruge, imate VII 1 stepen strucne spreme-odnosno postdiplomske studije.

Saglasno kvalifikacionim kriterijumima Imigracione Regulative za tu kategoriju Useljenicke vize Vi bi mogli osvojiti 77 poena a Vasa supruga 74 poena . Minimalan broj poena koji treba neko od Vas dvoje, kao nosilac zahteva da ima, da bi usli u proceduru za Useljenicku vizu u navedenoj kategoriji je 67.

Kako su Vasi poeni opredeljeni:

Vi -                                                               Vasa supruga

 • godine zivota --------------------------------------------------10 poena; - 9 poena;
 • radno iskustvo –---------------------------------------------- 15 poena; - 15 poena;
 • nivo obrazovanja ----------------------------------------------23 poena; - 21 poen;
 • nivo znanja engleskog jezika --- ----------------------------24 poena; - 24 poena;
 • Bonus poeni za nivo znanja engleskog jezika Vase supruge/a -------5 poena; - 5 poena;

UKUPNO __________________________________77 poena ----------------------- 74 poena

Sa ovim brojem poena sticete uslov da kreirate “Profile” u Express Entry System-u, gde bi ste osvojili sledeci broj CRS poena / Comprehensive Ranking System criteria/.

Vi

 • Godine zivota ------------------------------------------55 poena;
 • Nivo obrazovanja -------------------------------------126 poena;
 • Nivo Vaseg znanja engleskog jezika ---------------116-128 poena, zavisno od konkretnih rezultata IELTS-a;
 • Skill transferability factor ----------------------------50 poena;
/kombinacija znanja jezika i obrazovanja/
 • Skill transferability factor ----------------------------50 poena;
/kombinacija znanja jezika i radnog iskustva/
 • Nivo obrazovanja supruge ---------------------------8 poena;
 • Nivo znanja engleskog jezika supruge --------------20 poena.
 • UKUPNO _________________________________ 425 – 437 poena

Vasa supruga

 • Godine zivota ------------------------------------------60 poena;
 • Nivo obrazovanja -------------------------------------112 poena;
 • Nivo Vaseg znanja engleskog jezika ---------------116-128 poena, zavisno od konkretnih rezultata IELTS-a;
 • Skill transferability factor ----------------------------25 poena;
/kombinacija znanja jezika i obrazovanja/
 • Skill transferability factor ----------------------------50 poena;
/kombinacija znanja jezika i radnog iskustva/
 • Nivo obrazovanja supruga ----------------------------10 poena;
 • Nivo znanja engleskog jezika supruga -------------20 poena.
 • UKUPNO _________________________________ 393 – 405 poena
 • Ocigledno je da Vi imate veci broj poena i samim tim Vas zahtev bi bio noseci u Vasoj porodicnoj aplikaciji.
 • Sa tim brojem poena, potencijalno mozete biti nominovani od federalnih vlasti a takodje i od provincijskih.

Kako da koncipirate svoje zahteve ?

Najvaznije je:

- Da izvrsite pravilan izbor zanimanja sa liste 0,A,B, Nacionalne liste zanimanj/NOC/ a da opis istog odgovara “Lead statement and Main duties” izabranog NOC koda. Takodje, Vas opis poslova mora da bude odredjen i Ugovorom o radu koju imate sa poslodavcem, kao i Potvrdom o zaposlenju i/ili Resenjem o rasporedjivanju a koja moraju imati utemeljenje u Pravilniku o sistematizaciji poslova i radnih zadataka preduzeca u kome radite.

- Da Vi polozite test iz engleskog jezika-IELTS sa ocenama iznad 7,5-8 a Vasa supruga sa ocenama iznad 5-6 u svim kategorijama testa/ speaking, reading, writing, listening/.

Vas NOC kod bi bio: 0112 a NOC kod za zanimanje Vase supruge: 4112.

Vasa supruga ce biti pratilac Vase aplikacije. Ukoliko aplikacija bude prihvacena i/ili budete nomonovani u okviru nekog od programa Federal Express System-a ili PNP programa,Vasa supruga i deca ce takodje dobiti useljenicke vize, zajedno sa Vama.

bottom of page